Belgijski Oddział Fundacji Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE w Antwerpii, wspólnie z Kurią Biskupią Odesko-Symferopolskiej Diecezji Kościoła Rzymskokatolickiego w Odessie oraz Centrum Promocji Polski (CPP) – Centrum Voor Promotie Van Polen w Antwerpii, zorganizował wyjazd 41 osobowej grupy młodzieży ukraińskiej i polonijnej z Odessy na 33 Spotkanie Młodych w Rotterdamie.

Od 2010 r. Belgijski Oddział Fundacji Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE w Antwerpii wspólnie z Centrum Promocji Polski (CPP) – Centrum Voor Promotie Van Polen w Antwerpii kilka razy do roku organizują wyjazdy integracyjne oraz wyjazdy sylwestrowe dla polskich grup polonijnych oraz Polaków zamieszkałych w Beneluksie (Belgia, Holandia, Luxemburg). Dotychczas takie wyjazdy zorganizowano do wielu miast we Włoszech, Francji, Portugalii, Izraela, a udział w nich wzięło ok. 470 osób. Ta forma integracji połączona z edukacją na temat polskiego dziedzictwa, kultury i obyczajów, cieszy się dużą popularnością w tamtejszych środowiskach Polonii i Polaków, szczególnie tych, którzy wyjechali tam w ostatnich latach zarobkowo.