2018 – „Od korzeni po teraźniejszość – poznawanie Ojczyzny.

2018 – „Od korzeni po teraźniejszość – poznawanie Ojczyzny”

 

W dniach 02.01 – 12.01.2018 r. Fundacja NIKE zorganizowała dla 75 osobowej grupy rodzin polonijnych, z terenu ukraińskiej Rzymskokatolickiej Diecezji Odesko-Symferopolskiej, edukacyjno – patriotyczną wędrówkę po Polsce pod hasłem „Od korzeni po teraźniejszość – poznawanie Ojczyzny”.

Podczas pobytu w kraju przodków, polonijna grupa z Ukrainy zapoznała się z realiami życia we współczesnej Polsce, poznała historię naszego kraju poprzez wizyty w wielu ważnych dla historii Polski miejscach, a także mogła zapoznać się z efektami pokojowej transformacji społeczno-ustrojowej, jaka miała miejsce w Polsce po obaleniu komunizmu.

Realizacja naszego projektu wzbudziła duże zainteresowanie w polonijnej społeczności Odessy i Obwodu Odesskiego oraz przyczyniła się do lepszego poznania przez uczestników piękna i historii naszego kraju.

Efektem tego zainteresowania, było wiele propozycji od lokalnych środowisk polonijnych dalszej współpracy naszą Fundacją. Te propozycje dotyczyły zarówno kontynuacji projektu „Od korzeni po teraźniejszość – poznawanie Ojczyzny” w 2019 r. i następnych latach, jak i organizacji innych wspólnych projektów w Polsce i na Ukrainie.

Organizatorami projektu były:
– Rzymskokatolicka Diecezja Odesko-Symferopolska
– Fundacja Ochrony i promocji Dóbr Kultury NIKE.