2021 – od 11.11.2021, w Brukseli odbyła się ekspozycja wystawy Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej

Wystawa „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” prezentuje Unię Lubelską, jako prekursorskie wydarzenie na drodze do pokojowego zjednoczenia Europy. Opowiada o tym, że Unia Lubelska stworzyła podwaliny największego demokratycznego państwa XVI- wiecznej Europy. Przedstawia trwałą obecność idei będących dziedzictwem Rzeczpospolitej Obojga Narodów w polskiej kulturze narodowej i w polskiej racji stanu. Ukazuje wkład Polski w budowanie republikańskiej myśli politycznej Europy oraz w tworzenie i obronę wartości europejskich, stanowiących do dziś podstawy tożsamości kulturowej naszego kontynentu.

Wystawa rozpoczyna się od prezentacji historycznego kontekstu zawarcia Unii Lubelskiej. Przedstawia ówczesne społeczeństwo, system polityczny, fenomen polskiej tolerancji religijnej, a także sam Lublin i renesansowe miasta, które powstały w jego okolicach. Prezentuje uchwalenie Konstytucji 3 Maja, trudny okres rozbiorów Polski i odzyskanie niepodległości w 1918 r. Zwycięstwo Polski w Bitwie Warszawskiej, a także chlubną historię walki Polaków o wolność na wszystkich frontach II wojny światowej. Ukazuje zmagania Polski z komunizmem i szczególną rolę jaką odegrał w nich Kościół katolicki. Przypomina powstanie „Solidarności”, która zapoczątkowała rozpad sowieckiego imperium oraz demokratyczne przezmiany w Europie Środkowo-Wschodniej. Bezpośrednim rezultatem tych przezmian było rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 roku i członkostwo Polski w Unii.

Prezentacja wystawy

Projekt został dofinansowany przez Polską Fundację Narodową.

 

Dokumentacja fotograficzna