2016 – Edukacyjny Obóz Wolontariacki „Ochrona dziedzictwa kulturowego Bieszczad”.

Edukacyjny Obóz Wolontariacki „ Ochrona dziedzictwa kulturowego Bieszczad”

Edukacyjny Obóz Wolontariacki „ Ochrona dziedzictwa kulturowego Bieszczad” został zrealizowany przez Fundację Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE, przy wsparciu finansowym Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Obóz zlokalizowano w Solinie, w ośrodku Wojskowe Domy Wypoczynkowe REWITA-JAWOR. W sumie w obozie wzięły udział 23 osoby, w tym 12 uczestników z Ukrainy (uczniowie Średniej Szkoły n 10 we Lwowie i 8 uczestników z Polski (młodzież szkół warszawskich) oraz 3 osoby kadry.
Finalnie, partnerami w przygotowaniu i realizacji zadania były:

– Średnia Szkoła nr 10 im. Maryi Magdaleny we Lwowie,
– Miejski Pałac Kultury im. Hnata Chotkiewicza we Lwowie,
– Muzeum Budownictwa Ludowego (Skansen)w Sanoku,
– Muzeum Historyczne w Sanoku,
– Bieszczadzki Park Narodowy,
– Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej BPN.
Ponadto uzyskano pomoc merytoryczną w przeprowadzeniu zajęć (wykłady, ćwiczenia) i programu obozu wolontariackiego udzielili partnerzy wspierający: Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy, Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w Majdanie k. Cisnej, Centrum Kultury Ekumenicznej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach. Rolą partnerów wspierających było udostępnienie obiektów oraz przeprowadzenie zajęć wykładowo-ćwiczeniowych dotyczących historii Bieszczad, historii przemysłu naftowego i działań branżowych.

Program obozu zawierał zagadnienia tematyczne jak:

1. Wartość zabytków i wiedzy historycznej w procesie powstawania indywidualnej tożsamości kulturowej.

2. Ochrona zabytków w Polsce i na Ukrainie (instytucje, zakresy działania) Zapoznanie z działalnością państwowych instytucji powołanych do ochrony zabytków oraz działających w tej dziedzinie organizacji pozarządowych.

3. Podstawowe techniki dokumentacji zabytków i omówienie podstawowych technik oraz problemów związanych z konserwacją zabytków.

4. Możliwości działań młodzieży szkolnej w sferze ochrony zabytków i krajobrazu (dokumentacja fotograficzna, organizacja prac porządkowych w otoczeniu zabytków, inicjowanie i organizacja ścieżek edukacyjnych. Rola wolontariatu w ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego na Ukrainie. Ochrona polskich zabytków architektury, ochrona polskich cmentarzy, współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi)

Do realizacji programu obozu wykorzystano:
– wykłady oraz zajęcia ćwiczeniowe na temat historii i dziedzictwa kulturowego Bieszczad
– zwiedzanie obiektów i kolekcji:
Muzeum Historycznego w Sanoku
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
Muzeum Przyrodniczego Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych
Skansen Przemysłu Naftowego w Bóbrce
Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie
Skansenu Archeologicznego „Karpacka Troja” w Trzcinicy k.Jasła
Szlak Cerkwi Drewnianych
Park Miniatur w Centrum Kultury Ekumenicznej w Myczkowcach
Zapory wodne w Solinie i Myczkowcach
Rezerwat Żubrów w Mucznem
Muzeum Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, przejazd kolejką
Zalew Soliński
Zapoznanie z regulacjami prawnymi i ochroną zabytków w Polsce i na Ukrainie

Ponadto uczestnikom obozu zapewniono zajęcia sportowo-rekreacyjne na terenie ośrodka DWP JAWOR-REWITA.

Plakat obozu wolontariackiego