2001 – Lubelszczyzna 2000 – Region w Unii Europejskiej

Opis projektu

Program promocji województwa lubelskiego, zrealizowany przy współpracy Polsko-Szwajcarskiej Komisji Środków Złotowych. Premiera w 2002 r., w siedzibie Landtagu na zamku w Schwerinie.
Lubelszczyzna nie zawsze zajmuje należne jej miejsce zarówno w centralnym podziale środków inwestycyj nych jak i w planowaniu inwestycji umożliwiających rozwój gospodarczy.
Konkurencja między regionami na światowym rynku kapitału, a także coraz liczniejsze kontakty zagraniczne przedstawicieli lubelskich władz samorządowych i firm, uzasadniają celowość podejmowania działań promocyjnych upowszechniających informacje o gospodarczym, turystycznym i kulturalnym potencjale naszego województwa. Korzystna prezentacja Regionu jest również konieczna w działaniach związanych z pozyskiwaniem funduszy z Unii Europejskiej.
Pragniemy, aby takie zadania spełniał nasz projekt.
W kraju – ma pomóc w budowaniu lobbingu w ośrodkach decyzyjnych na rzecz Polski Wschodniej oraz zachęcić turystów do odwiedzania naszego Regionu.
Za granicą – zgodnie z sugestią Dyrektora Instytutu Polskiego w Sztokholmie, współpracującego z nami przy realizacji projektu – ma przekonać potencjalnych partnerów gospodarczych, że region ich przyszłych inwestycji jest porównywalny do innych regionów w Europie, zwłaszcza w zakresie podobnego zaplecza cywilizacyjno-kulturowego, architektury, zabytków, kultury niematerialnej czy infrastruktury społecznej i gospodarczej – oraz co jest szczególnie ważne dla partnerów z państw wysoko rozwiniętych – czystego ekologicznie środowiska naturalnego.

Przykładowe plansze

Referencje