2012 – Lublin we Lwowie podczas EURO 2012 (9.06-24.06.2012 r.)

Wystawa jest wstępem do szerszego projektu „Wspólne Piękno Zjednoczonej Europy”. Ukazuje tendencje zjednoczeniowe naszego Kontynentu, jest przykładem dialogu kulturowego między „Wschodem” i „Zachodem” oraz źródłem wiedzy o wartościach powszechnie akceptowanych przez wiele narodowości reprezentujące różne kultury.

Ekspozycja składa się z 80 plansz o wymiarach 100×70 cm., z opisami w wersjach językowych: polskiej, ukraińskiej i angielskiej.

Projekt ten jest kontynuacją działań Fundacji NIKE mających na celu przybliżenie szerokiej publiczności wschodnich rubieży Unii Europejskiej, unikalnej wielokulturowej przestrzeni, w której od wieków przenikają się wpływy Wschodu i Zachodu.

Wystawa poprzez prezentację bogatego dziedzictwa kulturowego oraz codzienności dwóch sąsiadujących ze sobą miast, pokazuje ponadczasowe wartości łączące narody Europy ‐ wartości, które są stale obecne w przestrzeni kulturowej naszego Kontynentu, mimo trudnej historii i wielu etnicznych konfliktów.

Wystawa wpisuje się w realizację dobrosąsiedzkich stosunków i współpracy pomiędzy Polską i Ukrainą. Patronami honorowymi ekspozycji we Lwowie i Lublinie byli min. Ambasador RP na Ukrainie – Jacek Kluczkowski i Ambasador Ukrainy w Polsce – Olexander Mostyk. Ekspozycjom towarzyszyło duże zainteresowanie publiczności oraz polskich i ukraińskich mediów (TV, Radio, Prasa, Internet).

Lwów plansze

Lublin plansze

Druki

Fotografie

Ukraińska premiera wystawy, Biblioteka Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki 15 października 2008 r.

„Lublin – Lwów. Wspólne piękno Europy”
Fotografie z otwarcia wystawy we Lwowie

 

 

Polska premiera wystawy w Lublinie, Centrum Handlowo-Rozrywkowe PLAZA, 4 listopada 2008 r.

„Lublin – Lwów. Wspólne piękno Europy”
Fotografie z otwarcia wystawy w Lublinie

Video

 

Referencje

Konsulat Generalny RP we Lwowie

Konsul Generalny RP we Lwowie

Ambasador Ukrainy