2016 – Akademia Odkryć Fotograficznych.

Akademia Odkryć Fotograficznych, to cykliczny, bezpłatny projekt poświęcony edukacji w dziedzinie obrazu. Realizujemy go w wybraną sobotę każdego miesiąca, w salach Centrum Kultury w Lublinie. Akademia jest adresowana do wszystkich osób, dla których fotografia jest czymś ważnym. Celem projektu jest poznawanie świata poprzez fotografię, rozwój umiejętności i świadomości fotograficznej oraz wskazanie na ważną rolę, jaką fotografia zajmuje we współczesnej kulturze.

Udział w Akademii Odkryć Fotograficznych jest bezpłatny. Na program składają się wykłady połączone z pokazami zdjęć oraz autorskimi wystawami wybitnych i początkujących fotografików, którym Akademia stara się pomóc w promocji ich talentu. Organizujemy również bezpłatne warsztaty dla początkujących i doświadczonych już miłośników fotografii, a także płatne, Mistrzowskie Warsztaty Fotograficzne z najwybitniejszymi twórcami fotografii. W 2016 roku z zajęć Akademii, warsztatów i organizowanych przez nas wystaw skorzystało ok. 8000 osób. Byli to słuchacze Akademii, uczestnicy warsztatów i widzowie wystaw fotograficznych