2014 – „Dzisiaj Polska Jutro Europa. Międzynarodowe Polsko – Ukraińskie Warsztaty Edukacyjne w EŁKU

W dniach  6 – 19 października odbyły się w Ełku dwutygodniowe Międzynarodowe Polsko-Ukraińskie Warsztaty Edukacyjne pod hasłem „Dzisiaj Polska Jutro Europa.
W warsztatach wzięła udział 20 osobowa grupa młodzieży z Odessy, uczniów Odeskiej Szkoły Średniej nr 121 wyspecjalizowanej w nauczaniu języków obcych oraz młodzież z odeskiego Narodowo – Kulturalne Stowarzyszenie Polaków   ” POLSKA NUTA”.
Współorganizatorem warsztatów była Kuria Diecezjalna Odessko-Symferopolskiej Diecezji Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Odessie, reprezentowana przez pochodzącego z Ełku ks.kan. Jana Dargiewicza – misjonarza, znanego społecznika, kapelana Polonii w Diecezji Odeskiej.
Celem warsztatów było wzajemne poznanie się młodych Polaków i Ukraińców oraz nabycie wiedzy na temat współczesnej Polski i Ukrainy, ukazanie podobieństw i odmienności kulturowych, a także zapoznanie ukraińskiej młodzieży z kulturą i historią lokalną Ełku oraz Ziemi Ełckiej.
Uczestnicy warsztatów brali udział w spotkaniach z polskimi rówieśnikami oraz w lekcjach w ełckich szkołach średnich. Ważnym elementem warsztatów były zajęcia z języka polskiego przygotowujące młodych Ukraińców do udziału w olimpiadzie języka polskiego. Zajęcia prowadzone były przez znakomitych pedagogów i dydaktyków: dr Halinę Maleńczyk-Boguszewską oraz Ludmiłę Potapową, a ważnym do odnotowania efektem warsztatów było późniejsze zajęcie przez kilkoro uczestników warsztatów, pierwszych czołowych miejsc w ogólno ukraińskim  Konkursie Recytatorskim KRESY 2014 oraz jego międzynarodowym europejskim finale w Białymstoku wygranym przez uczestniczkę ełckich warsztatów Anastazję Sytnikową. Uczestnicy warsztatów w Ełku zajęli także czołowe miejsca w organizowanej w Polsce Olimpiadzie Wiedzy o Polsce oraz międzynarodowym Dyktandzie z Języka Polskiego.
Uczestnicy warsztatów w Ełku brali także udział   w warsztacie fotograficznym prowadzonym przez ełckiego fotografika Dariusza Gajkę oraz zajęciach teatralnych prowadzonych przez autora wielu spektakli teatralnych – Jerzego Lużyńskiego, których efektem finalnym było publiczne przedstawienie zaprezentowane w sali widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury w piątek 17 października.
Podczas wycieczek i wizyt  w ciekawych miejscach,  młodzież z Odessy ma okazję zapoznać się z  historią lokalną i kulturą regionu  ełckiego.
Warsztaty dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży, partnerem wspierającym była ełcka Fundacja Sport Active,  a honorowy patronat nad warsztatami objął Prezydent Miasta Ełku – Tomasz Andrukiewicz.
Organizatorami warsztatów byli:
– Rzymskokatolicka Diecezja Odesko-Symferopolska
– Fundacja Ochrony i promocji Dóbr Kultury NIKE
Wsparcie finansowe: Narodowe Centrum Kultury

>> Fotorelacja z warsztatów <<

 

>> Kronika warsztatów wykonana przez uczestników <<