2017 – 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI. Idea wolności i suwerenności Polski w szerokim kontekście historycznym.

To edukacyjna wystawa, prezentująca w przekroju historycznym dążenia wszystkich pokoleń Polaków do wolności i niepodległości, od Chrztu Polski po czasy współczesne. Projekt przypomina wiele faktów historycznych i to, że tożsamość Polaków wyrosła z tradycji chrześcijańskiej, która nakazywała kultywowanie wartości rodziny, obrony Ojczyzny i solidarności społecznej.

Wystawa prezentuje sylwetki wybitnych osobistości, dzięki którym Polska odzyskała wolność. Poprzez wielość form przekazu od statycznych plansz po multimedia, wystawa dociera do wszystkich pokoleń odbiorców, ukazując wartość integracji narodu, w imię godnego świętowania 100 rocznicy niepodległości Polski.

Plakat w formacie PDF

 

Ulotka w formacie PDF.