2017 – 2-12 stycznia odbyły się po raz kolejny w Zakopanem Międzynarodowe Warsztaty Edukacyjne pod hasłem Bliżej Polski.

W warsztatach wzięła udział 62 osobowa grupa młodzieży polonijnej z Ukrainy z obwodu odeskiego.

Uczestnicy w wieku 16-27 lat brali udział w wycieczkach, spotkaniach edukacyjnych. Poznawali polskie Tatry i region Zakopanego. Brali udział w obchodach Święta Trzech Króli oraz konkursie śpiewaczym w Zakopanem.

W godzinach wieczornych 6 stycznia uczestnicy warsztatów zorganizowali Prawosławną Wigilię Świąt Bożego Narodzenia .

Organizatorzy warsztatów:
– Fundacja Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE
– Rzymskokatolicka Diecezja Odesko-Symferopolska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  –