2013 – Otwarcie Informacyjno – Edukacynego Centrum Polskiej Nauki i Kultury. Sewastopol, 15 listopada

Uroczyste otwarcie zaszczycił swoją obecnością ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin. W swoim wystąpieniu wskazał, że Centrum daje nowe możliwości rozwoju kontaktów między Sewastopolem i Polską. Po uroczystym przecięciu wstęgi goście zapoznali się z multimedialnym wyposażeniem obiektu, oglądali salę dydaktyczną i biblioteczno – konferencyjną wyposażoną przez Fundację w profesjonalny sprzęt audiowizualny.

Poza Ambasadorem Polski na Ukrainie

obecni byli również przewodniczący państwowej administracji Sewastopola Władimir Jacuba i przewodniczącej rady miasta Sewastopola Jurijj Dojnikow, uniwersytet reprezentował dyrektor sewastopolskiej filii Igor Szewczuk. Otwarcie spotkało się z  zainteresowaniem mediów, odnotowano obecność przedstawicieli redakcji z Sewastopola i stolicy Autonomicznej Republiki Krym Symferopola.

Nasza współpraca podczas tworzenia Centrum: z Departamentem Współpracy z Polonią MSZ, Konsulatem Generalnym RP w Sewastopolu, Filią Rosyjskiego Uniwersytetu Społeczno – Ekonomicznego im. Plechanowa, a zwłaszcza organami celnymi Ukrainy, w zakresie przywozu multimedialnego sprzętu do Sewastopola – była okazją do zdobycia nowych ważnych doświadczeń dotyczących organizowania promocji Polski i opieki nad Polonią na Ukrainie.

15 listopada 2013 r. w sewastopolskim Informacyjno – Edukacyjnego Centrum Polskiej Nauki i Kultury otwarto przygotowaną przez Fundację NIKE wystawę malarstwa Marii Wollenberg-Kluzy zatytułowaną „IMPRESJE POLSKIE”. Na wystawę złożyło się 27 prac autorki obrazujących metaforyczne elementy ludzkiego życia, nawiązuje do polskiego symbolizmu, charakteryzujące się silną ekspresją i współczesnym rozumieniem sztuki.