2019 – w dniach 4 – 8 lutego, w gmachu Parlamentu Europejskiego Fundacja zrealizowała wystawę „Idea wolności i niepodległości Polski na przestrzeni wieków”.

Fotografie

EKSPOZYCJA WYSTAWY

pt. „100 lat niepodległości i suwerenności Polski
w szerokim kontekście historycznym”

w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli
foyer budynku Altiero Spinelli ASP Bar Area – 3S

4-8.02.2019 r

Ekspozycja wystawy w PE
Ekspozycja wystawy w PE
Gospodarz wystawy, Poseł do Parlamentu Europejskiego Jacek Saryusz-Wolski wita gości, którzy licznie
Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Zdzisław Krasnodębski dokonuje otwarcia wystawy

Wernisaż wystawy. Centralne foyer budynku Altiero Spinelli ASP Bar Area – 3 D 5.02.2019 r.

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Zdzisław Krasnodębski dokonuje otwarcia wystawy
Wernisaż wystawy

Ekspozycja wystawy w PE
Wernisaż wystawy
Kurator wystawy, Prezes Fundacji NIKE – Jerzy Lużyński wprowadza zebranych w tematykę wystawy i zaprasza
Wernisaż wystawy
Stały Przedstawiciel RP przy Unii Europejskiej – Ambasador Andrzej Sadoś z Posłem do Parlamentu
Rozmowy z uczestnikami wernisażu3

Sekretarz Generalny Międzynarodowej Katolickiej Komisji Migracyjnej (ICMC) Monsignore Robert J. Vitillo

Ks. kan. Jan Dargiewicz – Wikariusz Biskupi Rzymskokatolickiej Diecezji Odesko-Symferopolskiej
Poseł do Parlamentu Europejskiego – Zbigniew Kuźmiuk w rozmowie z Wiceprezesem
Fundacji NIKE – Wojciechem Boguszewskim
Goście zwiedzający wystawę
Kurator wystawy, Prezes Fundacji NIKE – Jerzy Lużyński, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego – prof. Zdzisław Krasnodębski, deputowana do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji – Jadwiga Wiśniews
Rozmowy kuluarowe. Pani Grażyna Saryusz-Wolska w rozmowie z Kuratorem wystawy – Jerzym Lużyńskim
i Wiceprezesem Fundacji NIKE – Wojciechem Boguszewskim
Goście zwiedzający wystawę
Poseł do Parlamentu Europejskiego – Beata Gosiewska
Wywiad z Posłem do Parlamentu Europejskiego – Jackiem Saryuszem-Wolskim
Rozmowy kuluarowe
Goście wystawy w rozmowie z MEP Jackiem Saryuszem-Wolskim
Rozmowy kuluarowe
Kuluary wystawy
Goście zwiedzający wystawę
Goście zwiedzający wystawę
Goście zwiedzający wystawę
Kurator wystawy, Prezes Fundacji NIKE – Jerzy Lużyński
Kuluary wystawy
Goście wystawy