2019 – w dniach 4 – 8 lutego, w gmachu Parlamentu Europejskiego Fundacja zrealizowała wystawę „Idea wolności i niepodległości Polski na przestrzeni wieków”.

Raport medialny

RAPORT MEDIALNY – WYCINKI PRASOWE

https://dzieje.pl/aktualnosci/ue-historia-polski-w-pigulce-na-wystawie-w-pe-ma-eliminowac-ignorancje

05.02.2019 aktualizacja 06.02.2019

Historia Polski w pigułce na wystawie w Parlamencie Europejskim; ma „eliminować ignorancję”

Kluczowe wydarzenia z tysiącletniej historii Polski, przełomowe momenty i wybitne polskie postacie pokazuje otwarta we wtorek w Parlamencie Europejskim w Brukseli wystawa „Idea Wolności i Niepodległości Polski na przestrzeni wieków”.

Ekspozycję przygotowaną przez Fundację Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE zaprosił do PE europoseł Jacek Saryusz-Wolski.

Wystawa prezentuje historię Polski od 966 r. aż do czasów współczesnych, obejmując ponad tysiąc lat dziejów narodu polskiego. Składają się na nią 42 plansze opisujące najważniejsze wydarzenia, takie jak chrzest Mieszka I, okres Jagiellonów, uchwalenie Konstytucji 3 maja, czy wreszcie rozbiory Polski.

„To szersze podejście niż to, które dominowało w związku ze stuleciem polskiej niepodległości. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy w Europie morza ignorancji na temat historii Europy Środkowo-Wschodniej. Nie zbuduje się pokojowego projektu europejskiego, jeżeli tak niewiele o nas będzie wiedziała Europa Zachodnia” -mówił PAP na otwarciu ekspozycji Saryusz-Wolski.

Jego zdaniem pomiędzy Europą Środkowo-Wschodnią a Europą Zachodnią, tzw. Brukselą, ponownie wyrastają mury, a biorą się one z ignorancji, niezrozumienia i nieznajomości historii i korzeni Polski. „Ta wystawa to skromna cegiełka, żeby tę ignorancję historyczną, nieznajomość, przez uprzedzenia, eliminować” -mówił.

Z taką diagnozą zgodził się w swoim przemówieniu otwierającym wystawę wiceszef Parlamentu Europejskiego Zdzisław Krasnodębski (PiS). Jak przekonywał, Europejczycy z zachodniej części kontynentu wiedzą o Polsce dużo mniej, niż Polacy o ich historii.

Ekspozycja zwraca uwagę na to, że historia Polski to mozaika triumfu i męczeństwa, czy potęgi i bardzo trudnych starań o istnienie. „W okresie komunizmu podkreślaliśmy raczej męczeństwo, dramatyczną walkę o przetrwanie, porażki. Wydaje mi się, że powinniśmy to zmienić” -zaznaczył Krasnodębski.

Przypomniał w tym kontekście, że klęski nie są tylko udziałem Polski. „Paryż, stolica Francji została zdobyta w 1870 r., w 1940 r., w 1914, 1915 r. również wojska nieprzyjacielskie stały na jego przedpolach. Niemcy poniosły klęskę w 1918 r., 1945 r.” -zauważył polityk.

Apelował przy tym, by pamiętając o słabościach, niedoskonałościach i niepowodzeniach w przegranej walce, nie zapominać o tym, co było w Polsce wielkie.

Prezes Fundacji Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE, która przygotowała wystawę, Jerzy Lużyński mówił PAP, że od wielu lat jego fundacja chciała stworzyć wystawę pokazującą historię Polski w pigułce, zwracając jednocześnie uwagę na bogactwo dziejów naszego kraju.

Jak zaznaczył, Polska była zaangażowana w obronę własnej tożsamości kulturowej, a zarazem tożsamości kulturowej Europyprzed zakusami innych cywilizacji, od najazdów Mongołów poprzez odsiecz wiedeńską i bitwę warszawską, aż po walkę z faszyzmem i komunizmem w XX wieku. „Chcieliśmy też pokazać wkład Polski w budowanie tożsamości Europy. Chcieliśmy pokazać, że cała historiaPolski jest takim zapisem walki o własną wolność, ale też o wolność innych narodów Europy” -podkreślił Lużyński.

Ekspozycja będzie dostępna w Parlamencie Europejskim do 8 lutego. Wcześniej była wystawiana w Kościele Notre Dame de la Chapelle w Brukseli oraz w Antwerpii.Ekspozycja współfinansowana przez Fundację „Polska Fundacja Narodowa” Instytut Adama Mickiewicza.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)

https://tiny.pl/tmwdn

O niepodległości Polski i chrześcijańskich korzeniach współczesnej Europy w Parlamencie Europejskim

Wystawę „Idea Wolności i Niepodległości Polski na przestrzeni wieków”, autorstwa Fundacji Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE, gościł w PE europoseł Jacek Saryusz-Wolski.

Historia tysiąca lat dziejów narodu polskiego, od chrztu po Jana Pawła II, została przedstawiona na 42 planszach. Ekspozycja prezentuje walkę w obronie Zachodu przed najeźdźcami, których celem było zniszczenie chrześcijańskiej Europy,jak i walkę z europejskimi sąsiadami w obronie własnej wolności.

„Wystawa kładzie szczególny nacisk na bohaterów naszej historii, ale także jej kulturę i tradycję. Niestety obecna Europa Zachodnia nie zna i nie rozumie Europy Środkowo-Wschodniej. Toniemy w morzu ignorancji. Rosną dziś ponownie mury niechęci i niezrozumienia. Ta wystawa to skromna cegiełka, żeby tę ignorancję historyczną, nieznajomość iuprzedzenia -eliminować” -powiedział europoseł Jacek Saryusz-Wolski.

Z kolei w przemówieniu otwierającym ekspozycję wiceszef Parlamentu Europejskiego prof.Zdzisław Krasnodębskipodkreślił:”Polacy są jednym z najstarszych narodów w Europie, a nasza historia jest ciągłością tożsamości narodowej. Wystawa ta pokazuje, jak wielkie jest w naszej tradycji poczucie wolności i niezależności, zarówno od ucisku zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Zawsze czuliśmy się częścią większej całości, cywilizacji ludzi wolnych.Uważam, że dzisiaj mamy wszelkie powód do optymizmu -żeby widzieć w historii Polski historię zwycięstwa”.

W otwarciu wystawy w Parlamencie Europejskim udział wzięli m.in.:

-Stały Przedstawiciel RP przy UE Ambasador Andrzej Sadoś-Sekretarz Generalny Międzynarodowej Katolickiej Komisji Migracyjnej (ICMC) Msgr. Robert J. Vitillohttps://en.wikipedia.org/wiki/Robert_J._Vitillo

-Prezes oraz wiceprezes Fundacji Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE Jerzy Lużyński i Wojciech Boguszewski

-oraz przedstawiciele Centrum Polskiego w Brukseli, Polskiej Misji Katolickiej w Brukseli, Związku Polaków w Belgii „Polonais du Centre”, Związku 1szej Polskiej Dywizji pancernej Gen. Maczka w Belgii.

Zapoznaj się z fotorelacją z wydarzenia

Ekspozycja współfinansowana przez Fundację „Polska Fundacja Narodowa” Instytut Adama Mickiewicza.

„Eliminować ignorancję”. Historia Polski w Parlamencie Europejskim

Kluczowe wydarzenia z tysiącletniej historii Polski, przełomowe momenty i wybitne polskie postacie pokazuje otwarta we wtorek w Parlamencie Europejskim w Brukseli wystawa „Idea Wolności i Niepodległości Polski na przestrzeni wieków”.

Historia Polski w pigułce na wystawie w Parlamencie Europejskim ma „eliminować ignorancję” /EMMANUEL DUNAND /AFP

Ekspozycję przygotowaną przez Fundację Ochrony iPromocji Dóbr Kultury NIKE zaprosił do PE europoseł Jacek Saryusz-Wolski.

Wystawa prezentuje historię Polski od 966 r. aż do czasów współczesnych, obejmując ponad tysiąc lat dziejów narodu polskiego. Składają się na nią 42 plansze opisujące najważniejsze wydarzenia, takie jak chrzest Mieszka I, okres Jagiellonów, uchwalenie Konstytucji 3 maja, czy wreszcie rozbiory Polski.

„To szersze podejście niż to, które dominowało wzwiązku ze stuleciem polskiej niepodległości. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy wEuropie morza ignorancji na temat historii Europy Środkowo-Wschodniej. Nie zbuduje się pokojowego projektu europejskiego, jeżeli tak niewiele onas będzie wiedziała Europa Zachodnia” -mówił PAP na otwarciu ekspozycji Saryusz-Wolski.

Jego zdaniem pomiędzy Europą Środkowo-Wschodnią aEuropą Zachodnią, tzw. Brukselą, ponownie wyrastają mury, abiorą się one zignorancji, niezrozumienia inieznajomości historii ikorzeni Polski. „Ta wystawa to skromna cegiełka, żeby tę ignorancję historyczną, nieznajomość, przez uprzedzenia, eliminować” -mówił.

Z taką diagnozą zgodził się wswoim przemówieniu otwierającym wystawę wiceszef Parlamentu Europejskiego Zdzisław Krasnodębski (PiS). Jak przekonywał, Europejczycy zzachodniej części kontynentu wiedzą oPolsce dużo mniej, niż Polacy oich historii.

Ekspozycja zwraca uwagę na to, że historia Polski to mozaika triumfu imęczeństwa, czy potęgi ibardzo trudnych starań oistnienie. „W okresie komunizmu podkreślaliśmy raczej męczeństwo, dramatyczną walkę oprzetrwanie, porażki. Wydaje mi się, że powinniśmy to zmienić” -zaznaczył Krasnodębski.

Przypomniał wtym kontekście, że klęski nie są tylko udziałem Polski. „Paryż, stolica Francji została zdobyta w1870 r., w1940 r., w1914, 1915 r. również wojska nieprzyjacielskie stały na jego przedpolach. Niemcy poniosłyklęskę w1918 r., 1945 r.” -zauważył polityk.

Apelował przy tym, by pamiętając osłabościach, niedoskonałościach iniepowodzeniach wprzegranej walce, nie zapominać otym, co było wPolsce wielkie.

Prezes Fundacji Ochrony iPromocji Dóbr Kultury NIKE, która przygotowała wystawę, Jerzy Lużyński mówił PAP, że od wielu lat jego fundacja chciała stworzyć wystawę pokazującą historię Polski wpigułce, zwracając jednocześnie uwagę na bogactwo dziejów naszego kraju.

Jak zaznaczył, Polska była zaangażowana wobronę własnej tożsamości kulturowej, azarazem tożsamości kulturowej Europy przed zakusami innych cywilizacji, od najazdów Mongołów poprzez odsiecz wiedeńską ibitwę warszawską, aż po walkę zfaszyzmem ikomunizmem wXX wieku. „Chcieliśmy też pokazać wkład Polski wbudowanie tożsamości Europy. Chcieliśmy pokazać, że cała historia Polski jest takim zapisem walki owłasną wolność, ale też owolność innych narodów Europy” -podkreślił Lużyński.

Ekspozycja będzie dostępna wParlamencie Europejskim do 8 lutego. Wcześniej była wystawiana wKościele Notre Dame de la Chapelle wBrukseli oraz wAntwerpii.

Ekspozycja współfinansowana przez Fundację „Polska Fundacja Narodowa” Instytut Adama Mickiewicza.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)

https://info.wiara.pl/doc/5329463.Historia-Polski-w-pigulce-na-wystawie-w-PE-ma-eliminowac

Kluczowe wydarzenia z tysiącletniej historii Polski,przełomowe momenty i wybitne polskie postacie pokazuje otwarta we wtorek w Parlamencie Europejskim w Brukseli wystawa „Idea Wolności i Niepodległości Polski na przestrzeni wieków”.

Ekspozycję przygotowaną przez Fundację Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE zaprosił do PE europoseł Jacek Saryusz-Wolski.

Wystawa prezentuje historię Polski od 966 r. aż do czasów współczesnych, obejmując ponad tysiąc lat dziejów narodu polskiego. Składają się na nią 42 plansze opisujące najważniejsze wydarzenia, takie jak chrzest Mieszka I, okres Jagiellonów, uchwalenie Konstytucji 3 maja, czy wreszcie rozbiory Polski.

„To szersze podejście niż to, które dominowało w związku ze stuleciem polskiej niepodległości. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy w Europie morza ignorancji na temat historii Europy Środkowo-Wschodniej. Nie zbuduje się pokojowego projektu europejskiego, jeżeli tak niewiele o nas będzie wiedziała Europa Zachodnia” -mówił PAP na otwarciu ekspozycji Saryusz-Wolski.

Jego zdaniem pomiędzy Europą Środkowo-Wschodnią a Europą Zachodnią, tzw. Brukselą, ponownie wyrastają mury, a biorą się one z ignorancji, niezrozumienia i nieznajomości historii i korzeni Polski. „Ta wystawa to skromna cegiełka, żeby tę ignorancję historyczną, nieznajomość, przez uprzedzenia, eliminować” -mówił.

Z taką diagnozą zgodził się w swoim przemówieniu otwierającym wystawę wiceszef Parlamentu Europejskiego Zdzisław Krasnodębski (PiS). Jak przekonywał, Europejczycy z zachodniej części kontynentu wiedzą o Polsce dużo mniej, niż Polacy o ich historii.

Ekspozycja zwraca uwagę na to, że historia Polski to mozaika triumfu i męczeństwa, czy potęgi i bardzo trudnych starań o istnienie. „W okresie komunizmu podkreślaliśmy raczej męczeństwo, dramatyczną walkę o przetrwanie, porażki. Wydaje mi się, że powinniśmy to zmienić” -zaznaczył Krasnodębski.

Przypomniał w tym kontekście, że klęski nie są tylko udziałem Polski. „Paryż, stolica Francji została zdobyta w 1870 r., w 1940 r., w 1914, 1915 r. również wojska nieprzyjacielskie stały na jego przedpolach. Niemcy poniosły klęskę w 1918 r., 1945 r.” -zauważył polityk.

Apelował przy tym, by pamiętając o słabościach, niedoskonałościach i niepowodzeniach w przegranej walce, nie zapominać o tym, co było w Polsce wielkie.

Prezes Fundacji Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE, która przygotowała wystawę, Jerzy Lużyński mówił PAP, że od wielu lat jego fundacja chciała stworzyć wystawę pokazującą historię Polski w pigułce, zwracając jednocześnie uwagę na bogactwo dziejów naszego kraju.

Jak zaznaczył, Polska była zaangażowana w obronę własnej tożsamości kulturowej, a zarazem tożsamości kulturowej Europy przed zakusami innych cywilizacji, od najazdów Mongołów poprzez odsiecz wiedeńską i bitwę warszawską, aż po walkę z faszyzmem i komunizmem w XX wieku. „Chcieliśmy też pokazać wkład Polski w budowanie tożsamości Europy. Chcieliśmy pokazać, że cała historia Polski jest takim zapisem walki o własną wolność, ale też o wolność innych narodów Europy” -podkreślił Lużyński.

Ekspozycja będzie dostępna w Parlamencie Europejskim do 8 lutego. Wcześniej była wystawiana w Kościele Notre Dame de la Chapelle w Brukseli oraz w Antwerpii.

Ekspozycja współfinansowana przez Fundację „Polska Fundacja Narodowa”orazInstytut Adama Mickiewicza.

Ekspozycję przygotowaną przez Fundację Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE zaprosiłdo PE europoseł Jacek Saryusz-Wolski.

Wystawa prezentuje historię Polski od 966 r. aż do czasów współczesnych, obejmując ponad tysiąc lat dziejów narodu polskiego. Składają się na nią 42 plansze opisujące najważniejsze wydarzenia, takie jak chrzest Mieszka I, okres Jagiellonów, uchwalenie Konstytucji 3 maja, czy wreszcie rozbiory Polski.

„To szersze podejście niż to, które dominowało w związku ze stuleciem polskiej niepodległości. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy w Europie morza ignorancji na temat historii Europy Środkowo-Wschodniej. Nie zbuduje się pokojowego projektu europejskiego, jeżeli tak niewiele o nas będzie wiedziała Europa Zachodnia” –mówił PAP na otwarciu ekspozycji Saryusz-Wolski.

Jego zdaniem pomiędzy Europą Środkowo-Wschodnią a Europą Zachodnią,tzw. Brukselą, ponownie wyrastają mury, a biorą się one z ignorancji, niezrozumienia i nieznajomości historii i korzeni Polski. „Ta wystawa to skromna cegiełka, żeby tę ignorancję historyczną, nieznajomość, przez uprzedzenia, eliminować” –mówił.

Z taką diagnozą zgodził się w swoim przemówieniu otwierającym wystawę wiceszef Parlamentu Europejskiego Zdzisław Krasnodębski (PiS). Jak przekonywał, Europejczycy z zachodniej części kontynentu wiedzą o Polsce dużo mniej, niż Polacy o ich historii.

Ekspozycja zwraca uwagę na to, że historia Polski to mozaika triumfu i męczeństwa, czy potęgi i bardzo trudnych starań o istnienie. „W okresie komunizmu podkreślaliśmy raczej męczeństwo, dramatyczną walkę o przetrwanie, porażki. Wydaje mi się, że powinniśmy to zmienić” –zaznaczył Krasnodębski.

Przypomniał w tym kontekście, że klęski nie są tylko udziałem Polski. „Paryż, stolica Francji została zdobyta w 1870 r., w 1940 r., w 1914, 1915 r. również wojska nieprzyjacielskie stały na jego przedpolach. Niemcy poniosły klęskę w 1918 r., 1945 r.” –zauważył polityk.

Apelował przy tym, by pamiętając o słabościach, niedoskonałościach i niepowodzeniach w przegranej walce, nie zapominać o tym, co było w Polsce wielkie.

Prezes Fundacji Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE, która przygotowała wystawę, Jerzy Lużyński mówił PAP, że od wielu lat jego fundacja chciała stworzyć wystawę pokazującą historię Polski w pigułce, zwracając jednocześnie uwagę na bogactwo dziejów naszego kraju.

Jak zaznaczył, Polska była zaangażowana w obronę własnej tożsamości kulturowej, a zarazem tożsamości kulturowej Europy przed zakusami innych cywilizacji, od najazdów Mongołów poprzez odsiecz wiedeńską i bitwę warszawską, aż po walkę z faszyzmem i komunizmem w XX wieku. „Chcieliśmy też pokazać wkład Polski w budowanie tożsamości Europy. Chcieliśmy pokazać, że cała historia Polski jest takim zapisem walki o własną wolność, ale też o wolność innych narodów Europy” –podkreślił Lużyński.

Ekspozycja będzie dostępna w Parlamencie Europejskim do 8 lutego. Wcześniej była wystawiana w Kościele Notre Dame de la Chapelle w Brukseli oraz w Antwerpii.

Ekspozycja współfinansowana przez Fundację „Polska Fundacja Narodowa” oraz Instytut Adama Mickiewicza.

https://pl-pl.facebook.com/pg/Krasnodebski/events/?ref=page_internal

Oficjalny profil prof. Z. Krasnodębskiego, socjologa i filozofa społecznego, wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Otwarcie wystawy Idea Wolności i NiepodległościPolski na przestrzeni wieków

wtorek 05 lutego 2019, godz. 13:30
ASP Bar area -3D w ParlamencieEuropejskimw Brukseli

http://katolickie.media.pl/index.php/publikacje/autorski-przeglad-mediow

Historia Polski w pigułce na wystawie w PE; ma “eliminować ignorancję”

Opublikowano: 05 lutego 2019| Drukuj

Kluczowe wydarzenia z tysiącletniej historii Polski, przełomowe momenty i wybitne polskie postacie pokazuje otwarta we wtorek w Parlamencie Europejskim w Brukseli wystawa “Idea Wolności i Niepodległości Polski na przestrzeni wieków”.Ekspozycję przygotowaną przez Fundację Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE zaprosił do PE europoseł Jacek Saryusz-Wolski.

Wystawa prezentuje historię Polski od 966 r. aż do czasów współczesnych, obejmując ponad tysiąc lat dziejów narodu polskiego. Składają się na nią 42 plansze opisujące najważniejsze wydarzenia, takie jak chrzest Mieszka I, okres Jagiellonów, uchwalenie Konstytucji 3 maja, czy wreszcie rozbiory Polski.

“To szersze podejście niż to, które dominowało w związku ze stuleciem polskiej niepodległości. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy w Europie morza ignorancji na temat historii Europy Środkowo-Wschodniej. Nie zbuduje się pokojowego projektu europejskiego, jeżeli tak niewiele o nas będzie wiedziała Europa Zachodnia” –mówił PAP na otwarciu ekspozycji Saryusz-Wolski.

Jego zdaniem pomiędzy Europą Środkowo-Wschodnią a Europą Zachodnią, tzw. Brukselą, ponownie wyrastają mury, a biorą się one z ignorancji, niezrozumienia i nieznajomości historii i korzeni Polski. “Ta wystawa to skromna cegiełka, żeby tę ignorancję historyczną, nieznajomość, przez uprzedzenia, eliminować” –mówił.

Z taką diagnozą zgodził się w swoim przemówieniu otwierającym wystawę wiceszef Parlamentu Europejskiego Zdzisław Krasnodębski (PiS). Jak przekonywał, Europejczycy z zachodniej części kontynentu wiedzą o Polsce dużo mniej, niż Polacy o ich historii.

Ekspozycjazwraca uwagę na to, że historia Polski to mozaika triumfu i męczeństwa, czy potęgi i bardzo trudnych starań o istnienie. “W okresie komunizmu podkreślaliśmy raczej męczeństwo, dramatyczną walkę o przetrwanie, porażki. Wydaje mi się, że powinniśmy to zmienić” –zaznaczył Krasnodębski.

Przypomniał w tym kontekście, że klęski nie są tylko udziałem Polski. “Paryż, stolica Francji została zdobyta w 1870 r., w 1940 r., w 1914, 1915 r. również wojska nieprzyjacielskie stały na jego przedpolach. Niemcy poniosły klęskę w 1918 r., 1945 r.” –zauważył polityk.

Apelował przy tym, by pamiętając o słabościach, niedoskonałościach i niepowodzeniach w przegranej walce, nie zapominać o tym, co było w Polsce wielkie.

Prezes Fundacji Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE, która przygotowała wystawę, Jerzy Lużyński mówił PAP, że od wielu lat jego fundacja chciała stworzyć wystawę pokazującą historię Polski w pigułce, zwracając jednocześnie uwagę na bogactwo dziejów naszego kraju.

Jak zaznaczył, Polska była zaangażowana w obronę własnej tożsamości kulturowej, a zarazem tożsamości kulturowej Europy przed zakusami innych cywilizacji, od najazdów Mongołów poprzez odsiecz wiedeńską i bitwę warszawską, aż po walkę z faszyzmem i komunizmem w XX wieku. “Chcieliśmy też pokazać wkład Polski w budowanie tożsamości Europy. Chcieliśmy pokazać, że cała historia Polski jest takim zapisem walki o własną wolność, ale też o wolność innych narodów Europy” –podkreślił Lużyński.

Ekspozycja będzie dostępna w Parlamencie Europejskim do 8 lutego. Wcześniej była wystawiana w Kościele Notre Dame de la Chapelle w Brukseli oraz w Antwerpii.

Ekspozycja współfinansowana przez Fundację „Polska Fundacja Narodowa” oraz Instytut Adama Mickiewicza.

https://tiny.pl/tmwv6

Kluczowe wydarzenia z tysiącletniej historii Polski, przełomowe momenty i wybitne polskie postacie pokazuje otwarta we wtorek w Parlamencie Europejskim w Brukseli wystawa “Idea Wolności i Niepodległości Polski na przestrzeni wieków”.

Ekspozycję przygotowaną przez Fundację Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE zaprosił do PE europoseł Jacek Saryusz-Wolski.

Wystawa prezentuje historię Polski od 966 r. aż do czasów współczesnych, obejmując ponad tysiąc lat dziejów narodu polskiego. Składają się na nią 42 plansze opisujące najważniejsze wydarzenia, takie jak chrzest Mieszka I, okres Jagiellonów, uchwalenie Konstytucji 3 maja, czy wreszcie rozbiory Polski.

“To szersze podejście niż to, które dominowało w związku ze stuleciem polskiej niepodległości. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy w Europie morza ignorancji na temat historii Europy Środkowo-Wschodniej. Nie zbuduje się pokojowego projektu europejskiego, jeżeli tak niewiele o nas będzie wiedziała Europa Zachodnia” –mówił PAP na otwarciu ekspozycji Saryusz-Wolski.

Jego zdaniem pomiędzy Europą Środkowo-Wschodnią a Europą Zachodnią, tzw. Brukselą, ponownie wyrastają mury, a biorą się one z ignorancji, niezrozumienia i nieznajomości historii i korzeni Polski. “Ta wystawa to skromna cegiełka, żeby tę ignorancję historyczną, nieznajomość, przez uprzedzenia, eliminować” –mówił.

Z taką diagnozą zgodził się w swoim przemówieniu otwierającym wystawę wiceszef Parlamentu Europejskiego Zdzisław Krasnodębski (PiS). Jak przekonywał, Europejczycy z zachodniej części kontynentu wiedzą o Polsce dużo mniej, niż Polacy o ich historii.

Ekspozycja zwraca uwagę na to, że historia Polski to mozaika triumfu i męczeństwa, czy potęgi i bardzo trudnych starań o istnienie. “W okresie komunizmu podkreślaliśmy raczej męczeństwo, dramatyczną walkę o przetrwanie, porażki. Wydaje mi się, że powinniśmy to zmienić” –zaznaczył Krasnodębski.

Przypomniał w tym kontekście, że klęski nie są tylko udziałem Polski. “Paryż, stolica Francji została zdobyta w 1870 r., w 1940 r., w 1914, 1915 r. również wojska nieprzyjacielskie stały na jego przedpolach. Niemcy poniosły klęskę w 1918 r., 1945 r.” –zauważył polityk.

Apelował przy tym, by pamiętając o słabościach, niedoskonałościach i niepowodzeniach w przegranej walce, nie zapominać o tym, cobyło w Polsce wielkie.

Prezes Fundacji Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE, która przygotowała wystawę, Jerzy Lużyński mówił PAP, że od wielu lat jego fundacja chciała stworzyć wystawę pokazującą historię Polski w pigułce, zwracając jednocześnie uwagę nabogactwo dziejów naszego kraju.

Jak zaznaczył, Polska była zaangażowana w obronę własnej tożsamości kulturowej, a zarazem tożsamości kulturowej Europy przed zakusami innych cywilizacji, od najazdów Mongołów poprzez odsiecz wiedeńską i bitwę warszawską, ażpo walkę z faszyzmem i komunizmem w XX wieku. “Chcieliśmy też pokazać wkład Polski w budowanie tożsamości Europy. Chcieliśmy pokazać, że cała historia Polski jest takim zapisem walki o własną wolność, ale też o wolność innych narodów Europy” –podkreślił Lużyński.Ekspozycja będzie dostępna w Parlamencie Europejskim do 8 lutego. Wcześniej była wystawiana w Kościele Notre Dame de la Chapelle w Brukseli oraz w Antwerpii.Ekspozycja współfinansowana przez Fundację „Polska Fundacja Narodowa” oraz Instytut Adama Mickiewicza.Źródło: PAP Autor: Z Brukseli Krzysztof Strzępka

http://mep.euwatch.eu/2627946325.html

https://tiny.pl/tmcgj

Historia Polski w pigułce na wystawie w PE; ma „eliminować ignorancję”
16:55, 05.02.2019;

Kluczowe wydarzenia z tysiącletniej historii Polski, przełomowe momenty i wybitne polskie postacie pokazuje otwarta we wtorek w Parlamencie Europejskim w Brukseli wystawa „Idea Wolności i Niepodległości Polski na przestrzeni wieków”.

W Parlamencie Europejskim w Brukseli wystawa „Idea Wolności i Niepodległości Polski na przestrzeni wieków” (fot. źródło: http://diecezjaelk.pl)

Ekspozycję przygotowaną przez Fundację Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE zaprosił do PE europoseł Jacek Saryusz–Wolski.

Wystawa prezentuje historię Polski od 966 r. aż do czasów współczesnych, obejmując ponad tysiąc lat dziejów narodu polskiego. Składają się na nią 42 plansze opisujące najważniejsze wydarzenia, takie jak chrzest Mieszka I, okres Jagiellonów, uchwalenie Konstytucji 3 maja, czy wreszcie rozbiory Polski.

–To szersze podejście niż to, które dominowało w związku ze stuleciem polskiej niepodległości. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy w Europie morza ignorancji na temat historii Europy Środkowo–Wschodniej. Nie zbuduje się pokojowego projektu europejskiego, jeżeli tak niewiele o nas będzie wiedziała Europa Zachodnia –mówił na otwarciu ekspozycji Saryusz–Wolski.

Jego zdaniem pomiędzy Europą Środkowo–Wschodnią a Europą Zachodnią, tzw. Brukselą, ponownie wyrastają mury, a biorą się one z ignorancji, niezrozumienia i nieznajomości historii i korzeni Polski. —Ta wystawa to skromna cegiełka, żeby tę ignorancję historyczną, nieznajomość, przez uprzedzenia, eliminować –mówił.

Kuchciński: Polska jest jedną z najstarszych ojczyzn parlamentaryzmu w Europie

Wiedza o historii

Z taką diagnozą zgodził się w swoim przemówieniu otwierającym wystawę wiceszef Parlamentu Europejskiego Zdzisław Krasnodębski (PiS). Jak przekonywał, Europejczycy z zachodniej części kontynentu wiedzą o Polsce dużo mniej, niż Polacy o ich historii.

Ekspozycja zwraca uwagę na to, że historia Polski to mozaika triumfu i męczeństwa, czy potęgi i bardzo trudnych starań o istnienie. –W okresie komunizmu podkreślaliśmy raczej męczeństwo, dramatyczną walkę o przetrwanie, porażki. Wydaje mi się, że powinniśmy to zmienić –zaznaczył Krasnodębski.

Przypomniał w tym kontekście, że klęski nie są tylko udziałem Polski. –Paryż, stolica Francji została zdobyta w 1870 r., w 1940 r., w 1914, 1915 r. również wojska nieprzyjacielskie stały na jego przedpolach. Niemcy poniosły klęskę w 1918 r., 1945 r. –zauważył polityk.

Apelował przy tym, by pamiętając o słabościach, niedoskonałościach i niepowodzeniach w przegranej walce, nie zapominać o tym, co było w Polsce wielkie.

„Chcieliśmy też pokazać wkład Polski w budowanie tożsamości Europy”Prezes Fundacji Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE, która przygotowała wystawę, Jerzy Lużyński mówił, że od wielu lat jego fundacja chciała stworzyć wystawę pokazującą historię Polski w pigułce, zwracając jednocześnie uwagę na bogactwo dziejów naszego kraju.

Jak zaznaczył, Polska była zaangażowana w obronę własnej tożsamości kulturowej, a zarazem tożsamości kulturowej Europy przed zakusami innych cywilizacji, od najazdów Mongołów poprzez odsiecz wiedeńską i bitwę warszawską, aż po walkę z faszyzmem i komunizmem w XX wieku. –Chcieliśmy też pokazać wkład Polski w budowanie tożsamości Europy. Chcieliśmy pokazać, że cała historia Polski jest takim zapisem walki o własną wolność, ale też o wolność innych narodów Europy –podkreślił Lużyński.

Ekspozycja będzie dostępna w Parlamencie Europejskim do 8 lutego. Wcześniej była wystawiana w Kościele Notre Dame de la Chapelle w Brukseli oraz w Antwerpii.

Ekspozycja współfinansowana przez Fundację „Polska Fundacja Narodowa” oraz Instytut Adama Mickiewicza.

https://tiny.pl/tmctb
https://niezalezna.pl/257729-historia-polski-w-parlamencie-europejskim

Kluczowe wydarzenia z tysiącletniej historii Polski, przełomowe momenty i wybitne polskie postacie pokazuje otwarta we wtorek w Parlamencie Europejskim w Brukseli wystawa „Idea Wolności i Niepodległości Polski na przestrzeni wieków”. Ekspozycję przygotowaną przez Fundację Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE zaprosił do PE europoseł Jacek Saryusz-Wolski. Wystawa prezentuje historię Polski od 966 r. aż do czasów współczesnych, obejmując ponad tysiąc lat dziejów narodu polskiego. Składają się na nią 42 plansze opisujące najważniejsze wydarzenia, takie jak chrzest Mieszka I, okres Jagiellonów, uchwalenie Konstytucji 3 maja, czy wreszcie rozbiory Polski. To szersze podejście niż to, które dominowało w związku ze stuleciem polskiej niepodległości. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy w Europie morza ignorancji na temat historii Europy Środkowo-Wschodniej. Nie zbuduje się pokojowego projektu europejskiego, jeżeli tak niewiele o nas będzie wiedziała Europa Zachodnia.

Jego zdaniem pomiędzy Europą Środkowo-Wschodnią a Europą Zachodnią, tzw. Brukselą, ponownie wyrastają mury, a biorą się one z ignorancji, niezrozumienia i nieznajomości historii i korzeni Polski.Ta wystawa to skromna cegiełka, żeby tę ignorancję historyczną, nieznajomość, przez uprzedzenia, eliminować.–dodał.

Z taką diagnozą zgodził się w swoim przemówieniu otwierającym wystawę wiceszef Parlamentu Europejskiego Zdzisław Krasnodębski (PiS). Jak przekonywał, Europejczycy z zachodniej części kontynentu wiedzą o Polsce dużo mniej, niż Polacy o ich historii.Ekspozycja zwraca uwagę na to, że historia Polski to mozaika triumfu i męczeństwa, czy potęgi i bardzo trudnych starań o istnienie.

W okresie komunizmupodkreślaliśmy raczej męczeństwo, dramatyczną walkę o przetrwanie, porażki. Wydaje mi się, że powinniśmy to zmienić.–zaznaczył Krasnodębski.

Przypomniał w tym kontekście, że klęski nie są tylko udziałem Polski.Paryż, stolica Francji została zdobyta w 1870 r., w 1940 r., w 1914, 1915 r. również wojska nieprzyjacielskie stały na jego przedpolach. Niemcy poniosły klęskę w 1918 r., 1945 r.–zauważył polityk.
Apelował przy tym, by pamiętając o słabościach, niedoskonałościach i niepowodzeniach w przegranej walce, nie zapominać o tym, co było w Polsce wielkie.

Ekspozycja będzie dostępna w Parlamencie Europejskim do 8 lutego. Wcześniej była wystawiana w Kościele Notre Dame de la Chapelle w Brukseli oraz w Antwerpii.

Magdalena Łysiak

https://www.facebook.com/msvirtualiaart/posts/1905089466279700?__tn__=K-R
Wystawa „Idea Wolności i Niepodległości Polski na przestrzeni wieków”,którą otworzy prof. Zdzisław Krasnodębski, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. 'Bruksela Parlament Europejski.

Wystawa, przygotowana przez Fundację Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE, przedstawia tysiąc lat istnienia polskiego narodu i państwa. Jest to tysiąc lat walki w obronie Zachodu przed najeźdźcami, których celem było zniszczenie chrześcijańskiej Europy i tysiąc lat walki z europejskimi sąsiadami w obronie własnej wolności. Jest to zarazem tysiąc lat współtworzenia europejskiej kultury,nauki, sztuki i życia religijnego. Historia Polski to mozaika tryumfu i męczeństwa, potęgi i dramatycznej walki o przetrwanie.
Niezmiennym i charakterystycznym motywem tej dynamicznej historii jest świadoma, zdecydowana i twórcza przynależność do świata łacińskiego -do cywilizacji ludzi wolnych. Nasza wystawa chce to pokazać.

Kluczowe wydarzenia z tysiącletniej historii Polski, przełomowe momenty i wybitne polskie postacie pokazuje otwarta we wtorek 5.02.2019 r. w EPP Group in the European Parliament w Brukseli, Wystawa „Idea Wolności i Niepodległości Polski na przestrzeni wieków”. Wystawę otworzył prof. Zdzisław Krasnodębski, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego,Ekspozycja przygotowana jest przez Fundację Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE, którą zaprosił do PE Europoseł Jacek Saryusz-Wolski.

Wystawa przedstawia tysiąc lat istnienia polskiego narodu i państwa. Jest to tysiąc lat walki w obronie Zachodu przed najeźdźcami, których celem było zniszczenie chrześcijańskiej Europy i tysiąc lat walkiz europejskimi sąsiadami w obronie własnej wolności. Jest to zarazem tysiąc lat współtworzenia europejskiej kultury, nauki, sztuki i życia religijnego. Historia Polski to mozaika tryumfu i męczeństwa, potęgi i dramatycznej walki o przetrwanie.

Niezmiennym i charakterystycznym motywem tej dynamicznej historii jest świadoma, zdecydowana i twórcza przynależność do świata łacińskiego -do cywilizacji ludzi wolnych. Wystawa chce to pokazać.

’Historia Polski w pigułce na wystawie w Parlamencie Europejskim; ma „eliminować ignorancję”
Kluczowe wydarzenia z tysiącletniej historii Polski, przełomowe momenty i wybitne polskie postacie pokazuje Wystawa „Idea Wolności i Niepodległości Polski na przestrzeni wieków”.

Wystawa prezentuje historię Polski od 966 r. aż do czasów współczesnych, obejmując ponad tysiąc lat dziejów narodu polskiego. Składają się na nią 42 plansze opisujące najważniejsze wydarzenia, takie jak chrzest Mieszka I, okres Jagiellonów, uchwalenie Konstytucji 3 maja, czy wreszcie rozbiory Polski.

„To szersze podejście niż to, które dominowało w związku ze stuleciem polskiej niepodległości. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy w Europie morza ignorancji na temat historii Europy Środkowo-Wschodniej. Nie zbuduje się pokojowego projektu europejskiego, jeżeli tak niewiele o nas będzie wiedziała Europa Zachodnia” -mówił PAP na otwarciu ekspozycji Saryusz-Wolski.

Jego zdaniem pomiędzy Europą Środkowo-Wschodnią a Europą Zachodnią, tzw. Brukselą, ponownie wyrastają mury, a biorą się one z ignorancji, niezrozumienia i nieznajomości historii i korzeni Polski. „Ta wystawa to skromna cegiełka, żeby tę ignorancję historyczną, nieznajomość, przez uprzedzenia, eliminować” -mówił.

Z taką diagnozą zgodził się w swoim przemówieniu otwierającym wystawę wiceszef Parlamentu Europejskiego Zdzisław Krasnodębski (PiS). Jak przekonywał, Europejczycy z zachodniej części kontynentu wiedzą o Polsce dużo mniej, niż Polacy o ich historii.

Ekspozycja zwraca uwagę na to, że historia Polski to mozaika triumfu i męczeństwa, czy potęgi i bardzo trudnych starań o istnienie. „W okresie komunizmu podkreślaliśmy raczej męczeństwo, dramatyczną walkę o przetrwanie, porażki. Wydaje mi się, że powinniśmy to zmienić” -zaznaczył Pan Krasnodębski.
Przypomniał w tym kontekście, że klęski nie są tylko udziałem Polski. „Paryż, stolica Francji została zdobyta w 1870 r., w 1940 r., w 1914, 1915 r. również wojska nieprzyjacielskie stały na jego przedpolach. Niemcy poniosły klęskę w 1918 r., 1945 r.” -zauważył polityk.

Apelował przy tym, by pamiętając o słabościach, niedoskonałościach i niepowodzeniach w przegranej walce, nie zapominać o tym, co było w Polsce wielkie.

Prezes Fundacji Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE, która przygotowała wystawę, Jerzy Łużyński mówił, że od wielu lat jego fundacja chciała stworzyć wystawę pokazującą historię Polski w pigułce, zwracając jednocześnie uwagę na bogactwo dziejów naszego kraju.
Jak zaznaczył, Polska była zaangażowana w obronę własnej tożsamości kulturowej, a zarazem tożsamości kulturowej Europy przed zakusami innych cywilizacji, od najazdów Mongołów poprzez odsiecz wiedeńską i bitwę warszawską, aż po walkę z faszyzmem i komunizmem w XX wieku.
„Chcieliśmy też pokazać wkład Polski w budowanie tożsamości Europy. Chcieliśmy pokazać, że cała historia Polski jest takim zapisem walki o własną wolność, ale też o wolność innych narodów Europy” -podkreślił Łużyński.

Ekspozycja będzie dostępna w Parlamencie Europejskim do 8 lutego. Wcześniej była wystawiana w Kościele Notre Dame de la Chapelle w Brukseli oraz w Antwerpii.

Rozmawiała Yvette Poplawska’MS AADP Virtualia ART ,
dla
CENZUROWANE LIVE 'Studio Portal NOXY 24.

https://tiny.pl/tmcr8

PAP
dodane 05.02.2019 16:32

Kluczowe wydarzenia z tysiącletniej historii Polski, przełomowe momenty i wybitne polskie postacie pokazuje otwarta we wtorek w Parlamencie Europejskim w Brukseli wystawa „Idea Wolności i Niepodległości Polski na przestrzeni wieków”.

Ekspozycję przygotowaną przez Fundację Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE zaprosił do PE europoseł Jacek Saryusz-Wolski.

Wystawa prezentuje historię Polski od 966 r. aż do czasów współczesnych, obejmując ponad tysiąc lat dziejów narodu polskiego. Składają się na nią 42 plansze opisujące najważniejsze wydarzenia, takie jak chrzest Mieszka I, okres Jagiellonów, uchwalenie Konstytucji 3 maja, czy wreszcie rozbiory Polski.

„To szersze podejście niż to, które dominowało w związku ze stuleciem polskiej niepodległości. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy w Europie morza ignorancji na temat historii Europy Środkowo-Wschodniej. Nie zbuduje się pokojowego projektu europejskiego, jeżeli tak niewiele o nas będzie wiedziała Europa Zachodnia” -mówił PAP na otwarciu ekspozycji Saryusz-Wolski.

Jego zdaniem pomiędzy Europą Środkowo-Wschodnią a Europą Zachodnią, tzw. Brukselą, ponownie wyrastają mury, a biorą się one z ignorancji, niezrozumienia i nieznajomości historii i korzeni Polski. „Ta wystawa to skromna cegiełka, żeby tę ignorancję historyczną, nieznajomość, przez uprzedzenia, eliminować” -mówił.

Z taką diagnozą zgodził się w swoim przemówieniu otwierającym wystawę wiceszef Parlamentu Europejskiego Zdzisław Krasnodębski (PiS). Jak przekonywał, Europejczycy z zachodniej części kontynentu wiedzą o Polsce dużo mniej, niż Polacy o ich historii.

Ekspozycja zwraca uwagę na to, że historia Polski to mozaika triumfu i męczeństwa, czy potęgi i bardzo trudnych starań o istnienie. „W okresie komunizmu podkreślaliśmy raczej męczeństwo, dramatyczną walkę o przetrwanie, porażki. Wydaje mi się, że powinniśmy to zmienić” -zaznaczył Krasnodębski.

Przypomniał w tym kontekście, że klęski nie są tylko udziałem Polski. „Paryż, stolica Francji została zdobyta w 1870 r., w 1940 r., w 1914, 1915 r. również wojska nieprzyjacielskie stały na jego przedpolach. Niemcy poniosły klęskę w 1918 r., 1945 r.” -zauważył polityk.

Apelował przy tym, by pamiętając o słabościach, niedoskonałościach i niepowodzeniach w przegranej walce, nie zapominać o tym, cobyło w Polsce wielkie.

Prezes Fundacji Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE, która przygotowała wystawę, Jerzy Lużyński mówił PAP, że od wielu lat jego fundacja chciała stworzyć wystawę pokazującą historię Polski w pigułce, zwracając jednocześnie uwagę nabogactwo dziejów naszego kraju.

Jak zaznaczył, Polska była zaangażowana w obronę własnej tożsamości kulturowej, a zarazem tożsamości kulturowej Europy przed zakusami innych cywilizacji, od najazdów Mongołów poprzez odsiecz wiedeńską i bitwę warszawską, ażpo walkę z faszyzmem i komunizmem w XX wieku.
„Chcieliśmy też pokazać wkład Polski w budowanie tożsamości Europy. Chcieliśmy pokazać, że cała historia Polski jest takim zapisem walki o własną wolność, ale też o wolność innych narodów Europy” -podkreślił Lużyński.