2000-2009 Świątynie dawnej i obecnej Polski – świątynie łączące narody

Opis projektu

”ŚWIĄTYNIE ŁĄCZĄCE NARODY”

Wystawa ukazuje tradycje polskiej tolerancji religijnej, wielokulturowość Polski i chrześcijańskie korzenie polskiej kultury narodowej. Dokumentuje źródła tożsamości kulturowej Europy. Ukazuje zgodne współistnienie różnych narodów, religii i wyznań w historycznych granicach Polski, prezentuje także ich wkład w tworzenie bogactwa polskiej kultury.

Ekspozycja składa się z 80 kolorowych plansz o wymiarach 100 x 70 cm. Na planszach przedstawione są fotografie świątyń różnych religii i wyznań, z krótkim syntetycznym opisem w języku polskim, angielskim oraz języku właściwym dla kraju ekspozycji. Elementem scenograficznym są 3 kopie witraży Józefa Mehoffera 3,5 metrowej wysokości. Wystawa jest montowana na specjalnym wolnostojącym stelażu, umożliwiającym dowolną aranżację przestrzeni ekspozycyjnej.

Wielokrotne ekspozycje wystawy, w Anglii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Szwecji, Norwegii, Danii, na Ukrainie i w USA potwierdziły jej przydatność w promocji naszego kraju i integracji środowisk polonijnych za granicą.

Prezentacje wystawy wielokrotnie uświetniały obchody wielu uroczystości w kraju i polskich świąt narodowych za granicą. Ekspozycje „Świątyń” często były oceniane jako najciekawsze wydarzenie wielu działań kulturalnych promujących Polskę.

W roku 2000 wystawa eksponowana była w gmachu Sejmu RP. O uniwersalności ekspozycji świadczy jej świetne przyjęcie podczas prezentacji w USA (muzea, kościoły, imprezy masowe), w Polsce (muzea, gmachy użyteczności publicznej, centra handlowe) i ostatnio na Ukrainie (muzea, uczelnie, biblioteki uniwersyteckie).

Jesienią 2009 r. Fundacja NIKE była organizatorem ekspozycji wystawy na Ukrainie (Lwów, Kijów, Odessa), której celem była promocja Polski, ukierunkowana głównie na środowiska młodzieży ukraińskiej (studenci), środowiska naukowe oraz polonię ukraińską.

Ekspozycje zorganizowane zostały przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP na terenie bibliotek naukowych: Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. W Odessie wystawa zaprezentowana została w Odeskim Muzeum Literatury.

Dzięki takiej lokalizacji, wystawa cieszyła się dużą oglądalnością. Bezpośrednio wystawę obejrzało ok. 21.000 osób, zaś za pośrednictwem telewizji ukraińskiej przekaz o wystawie dotarł do milionów widzów.

We Lwowie oraz w Kijowie wystawa stała się wydarzeniem gromadzącym licznych przedstawicieli miejscowych władz, dyplomatów, reprezentantów świata kultury i sztuki, duchowieństwa oraz liczne media ukraińskie (TV, Radio, prasa). Wernisaż wystawy w Odessie rejestrowany był przez 6 czołowych ukraińskich stacji telewizyjnych, co przez Polski Konsulat Generalny w Odessie uznane zostało za rzadko spotykany ewenement.

Ukraińskie ekspozycje wystawy uzyskały znakomity efekt promujący Polskę, co zostało potwierdzone w raportach opiniach polskich placówek dyplomatycznych (Ambasada RP w Kijowie, Konsulaty Generalne RP we Lwowie i Odessie). Sukces promocyjny, edukacyjny i medialny zaowocował licznymi zaproszeniami i prośbami ze strony środowisk polonijnych o kontynuację ekspozycji w latach następnych zarówno na Ukrainie (Charków, Donieck, Berdiańsk, Krym) jak i na terenie Federacji Rosyjskiej (Moskwa, Irkuck, Tiumen, Krasnojarsk, Ułan Ude).

Galerie

Galeria – ekspozycja wystawy na Festiwalu Polskim w Milwaukee 2006

Galeria – ekspozycja wystawy w Kościele św. Jacka, Chicago 2006

Galeria – ekspozycja wystawy w Muzeum Polskim w Ameryce, Chicago 2006

Plakaty


Katalog

Prezentacja multimedialna

Prezentacja

Plansze wystawy

Plansze wystawy „Świątynie dawnej i obecnej Polski”

Plakat
Ewangelicko – Augsburskie
śląskie „Kościoły Pokoju”
Plakat
Bielsko-Biała
Kościół Ewangelicko-Augsburski
pw. Zbawiciela
Binarowa
Kościół pw. św Michała Archanioła
Czerwińsk
Klasztor Kanoników Regularnych
Częstochowa
Kościół i Klasztor Paulinów
pw. Najświętszej Marii Panny
i Znalezienia Krzyża Świętego
Częstochowa
Kościół i Klasztor Paulinów
pw. Najświętszej Marii Panny
i Znalezienia Krzyża Świętego
Dębno Podhalańskie
Kościół pw. św Michała Archanioła
Ewangelicko – Augsburskie
śląskie „Kościoły Pokoju”
Ewangelicko – Augsburskie
śląskie „Kościoły Pokoju”
Gdańsk
Konkatedra Najświętszej
Marii Panny
Gdańsk Oliwa
Katedra pw. Świętej Trójcy
Gniezno
Archikatedra pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny
i św Wojciecha
Gotyckie Cerkwie Prawosławne
Jabłeczna
Monaster pw. św Onufrego
Kalwaria Zebrzydowska
Kościół i Klasztor Bernardynów
pw. Matki Boskiej Anielskiej
Kamień Pomorski
Konkatedra
pw. Najświętszej Marii Panny
i św Jana Chrzciciela
Karpacz
Kościół Ewangelicko – Augsburski
pw. Naszego Zbawiciela
Katowice
Kościół Ewangelicko – Augsburski
pw. Zmartwychwstania Pańskiego
Kołobrzeg
Konkatedra pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny
Kraków
Katedra śś. Stanisława
i Wacława na Wawelu
Kraków
Katedra śś. Stanisława
i Wacława na Wawelu
Kraków
Kościół pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny
Kraków
Kościół i Klasztor
Michała Archanioła
i św Stanisława Biskupa
na Skałce
raków
Kościół pw. śś. Piotra i Pawła
Krzeszów
Kościół i Klasztor Cystersów
pw. Łaski Najświętszej
Marii Panny
Kwiatoń
Cerkiew Grekokatolicka
pw. św Paraskewii
Legnica
Kościół Ewangelicko – Augsburski
pw. Najświętszej Marii Panny
Legnica
Katedra pw. śś. Piotra i Pawła
Leżajsk
Kościół i Klasztor
pw. Zwiastowania Najświętszej
Marii Pannie
Lublin
Kaplica Zamkowa pw. św Trójcy
Lwów
Kościół Dominikanów
pw. Bożego Ciała
Lwów
Katedra Grekokatolicka
pw. św Jura
Lwów
Katedra Łacińska
pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny
Lwów
Katedra Ormiańska
pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny
Lwów
Małopolskie
Fundacje Kazimierza Wielkiego
Małopolskie Klasztory Cystersów
Meczety
Molenny
Orawka
Kościół pw. św Jana Chrzciciela
Palatia i Rotundy
Pelplin
Katedra pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny
Płock
Katedra pw. Matki Boskiej
Mazowieckiej
Podkarpackie cerkwie
grekokatolickie
Podlaskie Cerkwie Prawosławne
Poznań
Katedra pw. śś. Piotra i Pawła
Radruń
Cerkiew Grekokatolicka
pw. św Paraskewi
Strzelno
Kościół pw. św Trójcy
i Rotunda pw. św Prokopa
Świątynie
Renesansu Lubelskiego
Świątynie
Renesansu Lubelskiego
Święta Lipka
Kościół Najświętszej Marii Panny
i Klasztor Jezuitów
Tomaszów Lubelski
Kościół pw. Zwiastowania
Najświętszej Marii Pannie
Toruń
Katedra pw. św. Jana Chrzciciela
i Jana Ewangelisty
Warszawa
Kościół Ewangelicko-Augsburski
pw. Świętej Trójcy
Warszawa
Kościół pw. św Krzyża
Warszawa
Archikatedra
pw. św Jana Chrzciciela
Wilno
Katedra pw. św Stanisława
Wilno
Wilno
Ostra Brama
Karol Wojtyła
Wrocław
Katedra pw. św Jana Chrzciciela
Zamość
Katedra pw. Zmartwychwstania
Pańskiego i św Tomasza Apostoła
Zamość
Katedra pw. Zmartwychwstania
Pańskiego i św Tomasza Apostoła
Kraków – Kazimierz
Bóżnica stara
Szydłów
Bóżnica murowana
Zamość
Bóżnica murowana
Łuck
Bóżnica murowana
Wilno
Synagoga Wielka
Zabłudów
Bóżnica drewniana
Olkienniki
Bóżnica drewniana
Wołpa
Bóżnica drewniana
Przedbórz
Bóżnica drewniana
Warszawa
Wielka Synagoga na Tłomackiem
Kraków
Stara Bóżnica
Warszawa
Bóżnica Nożyka
Włodawa
Zespół Bóżnic
Łęczna
Stara Bóżnica
O wystawie
Lokalizacja świątyń
Plakat

Referencje

2006

Polish Fest
TŁUMACZENIE
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Dziennik Związkowy
Polish Daily News
Wystawa tolerancji
America’s Largest Polish Festiwal
Konsul Generalny
Rzeczypospolitej Polskiej
St. Hyacinth Basilica
Holy Trinity Polish Mission
Związek Polskiego
Dziedzictwa

TŁUMACZENIE
Polish Museum
of America
The Polish Center
of Wisconsin

ORYGINAŁ
Polish Fest
ORYGINAŁ

2005

The Society For Arts
Ministerstwo Kultury
Ambasador
Rzeczypospolitej Polskiej
w Królestwie Danii

2004

Instytut Europy
Środkowo-Wschodniej
Instytut Polski

2003

Ambasador
Rzeczypospolitej Polskiej
w Królestwie Danii

2002

Ambasada
Rzeczypospolitej Polskiej
w Królestwie Danii
NYT

Artykuł z NYT

2001

Prezydent
Miasta Lublina

2000

Polska Instituet
Kancelaria Sejmu

1999

Gazeta w Lublinie
Ministerstwo Kultury i Sztuki
Rektor KUL

1998

Catholic Herald
Instytut Kultury Polskiej
Muzeum Lubelskie w Lublinie

1997

Ministerstwo Kultury i Sztuki