O Fundacji

Misją Fundacji jest ochrona, upowszechnianie i promocja wybranych zjawisk kulturowych, promocja Polski za granicą oraz działania na rzecz Polonii.

Fundacja realizuje swoją misję poprzez: organizowanie wystaw, sesji naukowych,
warsztatów, szkoleń, programów edukacyjnych, festiwali, działalność wydawniczą oraz tworzenie centrów polskiej nauki i kultury za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem nauki języka polskiego.

INFORMACJA O FUNDACJI

Fundacja Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE, została ustanowiona w 2000 roku.

Fundacją kierują:

Prezes – Jerzy Lużyński, +48 601 077 954

Wiceprezes – Małgorzata Lużyńska +48 663 429 491

Główne cele Fundacji:

 • Ochrona i propagowanie humanistycznych wartości stanowiących podstawy tożsamości kulturowej Polski i Europy.
 • Ochrona i propagowanie duchowego i materialnego dorobku polskiej kultury narodowej w kraju i zagranicą.
 • Promocja Polski za granicą i działania na rzecz Polonii.

Partnerami w działaniach Fundacji są:

 • Kancelarie Senatu i Sejmu RP,
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP,
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP,
 • Instytut Adama Mickiewicza,
 • Polski Instytut Sztuki Filmowej,
 • instytucje samorządowe (urzędy marszałkowskie, urzędy miast),
 • organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia),
 • instytucje i organizacje polonijne,
 • instytucje i organizacje Unii Europejskiej,

Siedziba Fundacji: ul. Narbutta 25 A, 02-536 Warszawa

KRS: 0000115730
NIP: 712-26-20-500
REGON: 431277446
Kontakt: e-mail: fundanike@wp.pl
Oddziały Fundacji:
Lublin – ul. Zachodnia 7/18, 20-620 Lublin
Antwerpia (Belgia) – Grote Steenweg 131 bus 21 2600 Berchem / Antwerpen

 

Statut Fundacji: link do dokumentu