2019 – w dniach 4 – 8 lutego, w gmachu Parlamentu Europejskiego Fundacja zrealizowała wystawę „Idea wolności i niepodległości Polski na przestrzeni wieków”.

Opis projektu

2019 – w dniach 4 – 8 lutego, w gmachu Parlamentu Europejskiego  Fundacja zrealizowała wystawę  „Idea wolności i niepodległości Polski na przestrzeni wieków”. Gospodarzem wystawy był Poseł do Parlamentu Europejskiego pan Jacek Saryusz-Wolski. Wystawa ukazała heroiczną walkę Polaków o zachowanie wolności i suwerenności naszego kraju od Chrztu Polski w 966 r. po czasy współczesne. Przypomniała także szereg chlubnych wydarzeń z historii Polski. Wystawę zorganizowano przy wsparciu finansowym Polskiej Fundacji Narodowej i Instytutu Adama Mickiewicza (www.culture.pl ).

Miejscem ekspozycji było centralne foyer budynku Altiero Spinelli Bar Area-3D – gmachu głównego Parlamentu Europejskiego w Brukseli, będące jednocześnie najlepszą i najbardziej uczęszczaną przestrzenią wystawienniczą w PE. To zapewniło wystawie bardzo dobrą oglądalność, przez posłów PE, jak i licznie odwiedzające Parlament zorganizowane grupy z różnych krajów, zwiedzające ten obiekt. W sumie wystawę obejrzało ponad 1000 widzów.

Po krótkim wystąpieniu posła do PE. pana Jacka Saryusza Wolskiego, w którym wspomniał o potrzebie upowszechniania wiedzy o historii i współczesności Polski w środowiskach opiniotwórczych Unii Europejskiej, wystawę otworzył Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Zdzisław Krasnodębski, w obecności Stałego Przedstawiciela Polski przy Unii Europejskiej – Ambasadora Andrzeja Sadosia, licznie zgromadzonych europosłów, dyplomatów, przedstawicieli kościoła, mediów, zaproszonych gości oraz publiczności, wśród której były także osoby rekrutujące się ze zorganizowanych grup, zwiedzających Parlament.

Ekspozycja w Parlamencie Europejskim potwierdziła potrzebę upowszechniania wiedzy o historii i współczesności Polski w opiniotwórczych środowiskach UE. W znakomity sposób odzwierciedlają to słowa posła Jacka Saryusza Wolskiego, wypowiedziane podczas otwarcia wystawy:

„…Europa Zachodnia nie zna i nie rozumie Europy Środkowo-Wschodniej. Toniemy w morzu ignorancji. My środkowo-Europejczycy wiemy wiele o Europie Zachodniej, również o tych elementach historii, które Europa Zachodnia wolałaby zapomnieć. Ale o nas zachodnio- Europejczycy wiedzą bardzo niewiele. Dzisiaj rosną ponownie mury niechęci i niezrozumienia między Europą Zachodnią i Europą Środkowowschodnią, między nowymi aspiracjami Europy Środkowowschodniej, a ortodoksją brukselską… ”

Wystawa pokazuje heroiczną walkę Polaków o zachowanie wolności i suwerenności naszego kraju od Chrztu Polski w 966 r. po czasy współczesne. Przypomniała szereg chlubnych wydarzeń z historii Polski oraz chrześcijańską tożsamość Polaków, która wyrosła z wartości cywilizacji łacińskiej, umiłowania wolności, poszanowania praw człowieka, tolerancji i gościnności. Ukazała rolę Polski w obaleniu komunizmu, a także sukces pokojowej transformacji ustrojowej i znaczący wkład Polski w przemiany społeczno-polityczne, jakie nastąpiły w Europie Środkowo-Wschodniej w końcu ubiegłego wieku.

Wiodącym i najważniejszym tematem projektu było nawiązanie do obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Informacje o tym fakcie wystawa prezentuje w kontekście historycznym dążeń Polaków do wolności od Chrztu w 966 r. – aż do czasów współczesnych, kiedy w Polsce narodziła się Solidarność – ruch społeczny, który zapoczątkował rozpad komunizmu i odmienił losy Europy Środkowo-Wschodniej.

Retrospektywa historii Polski została ukazana w kontekście wpływu wartości chrześcijańskich na dzieje Polski. W wystawie przedstawiliśmy widzom odwieczne dążenia Polaków do wolności i niepodległości. Pokazaliśmy, jak Polacy broniąc swojej ojczyzny przed najazdami innych cywilizacji, wielokrotnie bronili Europę i cywilizację łacińską przed ekspansją najeźdźców oraz patologiami faszyzmu i komunizmu: (najazd Mongołów, Turków, Odsiecz Wiedeńska, Bitwa Warszawska, walka z faszyzmem i komunizmem). Zaprezentowaliśmy społeczny ruch Solidarności, który doprowadził do upadku komunizmu i radykalnych przemian społeczno-politycznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Wystawa przygotowana jest z opisami w wersjach językowych: polskiej, angielskiej, francuskiej i niderlandzkiej. Wszystkie wystawy Fundacji NIKE posiadają oprócz wersji językowej polskiej i angielskiej także opisy w języku kraju ekspozycji wystawy.