2018 – Wystawa „100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI. Idea wolności i suwerenności Polski w szerokim kontekście historycznym”


Naród i państwo polskie istnieją od ponad tysiąca lat. Jest to tysiąc lat walki w obronie Zachodu przed najeźdźcami, których celem było zniszczenie chrześcijańskiej Europy i tysiąc lat walki z europejskimi sąsiadami w obronie własnej wolności. Jest to zarazem tysiąc lat współtworzenia europejskiej kultury, nauki, sztuki i religii. Historia Polski to mozaika tryumfu i męczeństwa, potęgi i dramatycznej walki o przetrwanie. Niezmiennym i charakterystycznym motywem tej dynamicznej historii jest świadoma, zdecydowana i twórcza przynależność do świata łacińskiego – do cywilizacji ludzi wolnych. Nasza wystawa chce to pokazać.

Wystawa upowszechnia wiedzę o procesie odzyskania niepodległości przez Polską w 1918 r. Przybliża postacie rodaków, którym zawdzięczamy niepodległość. Przywołuje rolę Kościoła Katolickiego w zachowaniu tożsamości narodowej Polaków i twórczym wkładzie Polski w tworzenie kanonu europejskich wartości oraz obronę tożsamości kulturowej Europy. Przedstawia fakt odzyskania niepodległości w kontekście odwiecznych dążeń naszych rodaków do wolności i suwerenności – od Chrztu w 966 r., aż do współczesnych czasów sukcesu pokojowej transformacji końca lat 80-tych ubiegłego wieku.

Prezentuje na planszach i w multimediach informacje o wkładzie Polski w tworzenie i obronę chrześcijańskiej tożsamości Europy. Przypomina rolę Polski w ocaleniu Europy przed ekspansją innych cywilizacji (najazd Mongołów, Turków, Odsiecz Wiedeńska, Bitwa Warszawska, Walka z Faszyzmem i Komunizmem). Przekazuje informacje o sukcesie pokojowej transformacji ustrojowej w Polsce i wpływie naszego kraju na obalenie komunizmu oraz zapoczątkowanie demokratycznych przemian w krajach Europy Środkowo-wschodniej.

Poprzez prezentację bezspornych faktów historycznych, dementuje wiele negatywnych opinii i stereotypów rozpowszechnianych o Polsce przez różne środowiska za granicą. Wystawa jest adresowana do Polonii oraz publiczności zagranicznej, środowisk opiniotwórczych i mediów.

Ulotka PL
Ulotka NL

Ekspozycja wystawy w Antwerpii
Ekspozycja wystawy w Brukseli