2018 – „Od korzeni po teraźniejszość. Patriotyczno – edukacyjne poznawanie ojczyzny w 100. rocznicę odzyskania niepodległości.

Projekt „Od korzeni po teraźniejszość. Patriotyczno – edukacyjne poznawanie ojczyzny w 100. rocznicę odzyskania niepodległości” został zrealizowany w dniach 3-16 września 2018 r. w Bieszczadach, w Ośrodku „REWITA” w Solinie. Wzięła w nim udział grupa polonijnej młodzieży z Ukrainy, z Obwodu Odesskiego oraz grupa polonijnej młodzieży z Federacji Rosyjskiej, z Kaliningradu.

Projekty z udziałem grup polonijnych z różnych krajów, prezentujące Polskę, jej historię, dokonania, walory turystyczne, sukces pokojowej transformacji ustrojowej oraz polskie dziedzictwo kulturowe, Fundacja NIKE organizuje co roku od 8 lat. Działania te są bardzo dobrze oceniane przez uczestników i cieszą się dużym zainteresowaniem środowisk polonijnych oraz dużą popularnością. Sporadycznie projekty te były wspierane przez instytucje rządowe RP. Po raz pierwszy nasz projekt w tej dziedzinie został wsparty finansowo przez Senat RP.

W czasie realizacji projektu zrealizowano wszystkie zaplanowane wcześniej segmenty edukacyjne dotyczące: nauki języka polskiego, wiedzy o Polsce, jej dziedzictwie kulturowym sukcesie pokojowej transformacji ustrojowej i trudnym procesie odzyskania niepodległości w 1918 roku, po 123 latach niewoli.

Zadanie zostało wysoko ocenione przez uczestników i zagranicznych polonijnych partnerów organizacyjnych, zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym. O czym świadczą wyniki badania ewaluacyjnego projektu.

Wszyscy uczestnicy zadania zadeklarowali chęć ponownego przyjazdu do Polski i poznania innych regionów naszego kraju. Kilka osób zadeklarowało chęć kontynuacji dalszej nauki na polskich uczelniach. Partnerzy organizacyjni zadeklarowali chęć kontynuacji i zintensyfikowania współpracy z Fundacją NIKE, co stwarza możliwość kontynuowania dalszej współpracy.