2015 – w dniach 2-11 stycznia odbyła się w Zakopanem kolejna edycja Międzynarodowych Warsztatów Edukacyjnych pod hasłem Bliżej Polski.

W warsztatach wzięła udział 55 osobowa grupa młodzieży polonijnej oraz rodzin z Ukrainy z obwodu odeskiego.
Uczestnicy w wieku 10-64 lat brali udział w wycieczkach, spotkaniach edukacyjnych. Poznawali polskie Tatry i region Zakopanego.

W ramach poznawania różnych kultur i zwyczajów, uczestnicy warsztatów wzięli udział w tradycyjnym zakopiańskim korowodzie Trzech Króli oraz zorganizowali prawosławna wigilię.
Organizatorami warsztatów były:
– Rzymskokatolicka Diecezja Odesko-Symferopolska
– Fundacja Ochrony i promocji Dóbr Kultury NIKE
– Władze samorządowe miasta Zakopane