2015 – FILMOWY WEEKEND PAMIĘCI PRZEGLĄD FILMOWY POŚWIĘCONY 70-tej ROCZNICY ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ I UDZIAŁOWI POLAKÓW W ZWYCIĘSTWIE ALIANTÓW , NAD HITLEROWSKIM FASZYZMEM 13-15 listopada, Chicago

Będzie to 3 dniowa, największa na świecie ekspozycja filmowa poświęcona udziałowi Polaków w walkach na frontach II Wojny Światowej i zwycięstwie aliantów nad hitlerowskim faszyzmem.

Podczas przeglądu zaprezentowane zostaną głównie polskie produkcje filmowe oraz kilka ważnych pozycji zagranicznych, tematycznie związanych z udziałem Polaków w walkach na praktycznie wszystkich frontach II Wojny Światowej.
Do udziału w przeglądzie zaproszeni zostaną twórcy i aktorzy filmowi oraz weterani wojenni.
Celem przeglądu jest upamiętnienie i zaakcentowanie na terenie USA z okazji 70tej
rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, udziału Polaków i polskich formacji wojskowych w tym zwycięstwie.
Wojsko Polskie było jedyną armią w Europie, która prowadziła działania bojowe na absolutnie wszystkich frontach II Wojny Światowej w Europie i Afryce, zarówno na ziemi, jak też na morzach i w powietrzu.
Polacy wnieśli istotny wkład w walce przeciw nazistowskiej Rzeszy. Brali udział w wielu ważnych kampaniach na europejskim teatrze działań wojennych jak kampania wrześniowa, bitwa o Francję, kampania norweska, bitwa o Anglię, lądowanie w Normandii, operacja Overlord, operacja wiślańsko-odrzańska, bitwa o Berlin i wielu innych. Walczyli także w Egipcie i Libii (Tobruk).
Polacy byli piątą co do wielkości armią walczącą w II Wojnie Światowej, co miało istotny wpływ na zwycięstwo aliantów. Na wszystkich frontach II Wojny Światowej Polacy walczyli od pierwszego do ostatniego jej dnia. Oprócz armii Związku Radzieckiego Polacy byli jedyną formacja uczestniczącą w szturmie Berlina. Polskie jednostki walczyły w składzie wojsk 2 Armii Pancernej Gwardii gen. Bogdanowa. W szturmie na Berlin uczestniczyły jedynie doborowe jednostki polskie, takie jak m. in.: oddziały 1 Armii WP i jednostka Odwodu Naczelnego Dowództwa WP.
Polscy żołnierze podczas II wojny światowej nie mieli cienia wątpliwości, że nawet na obczyźnie warto chwycić za broń i walczyć „za wolność naszą i waszą”.
Wkład Polski w zwycięstwo aliantów podczas II wojny światowej był niezwykły, a może nawet decydujący, ale przez wiele lat był haniebnie pomniejszany, zepchnięty w cień zimnowojennej polityki.
Jest wiele znaczących polskich pozycji filmowych ilustrujących i nawiązujących do tamtych
historycznych wydarzeń. 70 rocznica zakończenia II Wojny Światowej stwarza znakomitą okazję do przypomnienia tych znakomitych produkcji filmowych jak i ich twórców oraz aktorów.