2014 – Wyjazd integracyjny grupy Polaków zamieszkałych w Antwerpii (Belgia) do Francji

Belgijski Oddział Fundacji Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE w Antwerpii, wspólnie z Centrum Promocji Polski – CENTRUM VOOR PROMOTIE VAN POLEN (CPP) oraz Polska Misją Katolicką w Antwerpii zorganizowali w dniach 28-30 listopada 2014 r. dla 83 osobowej grupy Polaków i Polonii z Antwerpii wyjazd integracyjny do Francji.
Zwiedzano Paryż i okolice oraz miejsca związane z Polska i Polonią w Paryżu.
Organizatorzy:
1. Fundacja Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE – oddział w Antwerpii
2. CENTRUM VOOR PROMOTIE VAN POLEN (CPP) – Centrum Promocji Polski w Antwerpii
3. Polska Misja Katolicka w Antwerpii.