2014 – w dniach 2-10 stycznia odbyły się po raz kolejny w Zakopanem „Międzynarodowe Warsztaty Edukacyjne pod Bliżej Polski”.

W warsztatach wzięła udział 54 osobowa grupa młodzieży polonijnej z Ukrainy z obwodu odeskiego.
Uczestnicy w wieku 16-24 lat brali udział w wycieczkach, spotkaniach edukacyjnych. Poznawali polskie Tatry i region Zakopanego.
Organizatorami warsztatów byli:
– Fundacja Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE
– Rzymskokatolicka Diecezja Odesko-Symferopolska
– Władze samorządowe miasta Zakopane