2014 – 4 Polsko Amerykańskie Forum Producentów i Dystrybutorów Filmowych

Fundacja Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE, wraz z amerykańskim partnerem – The Society for Arts z Cicago, od 2010 roku organizuje Polsko Amerykańskie Forum Producentów i Dystrybutorów Filmowych.   Ze względu na ograniczone możliwości finansowe i brak wsparcia ze strony polskich instytucji i agend rządowych, podczas 4 Polsko-Amerykańskiego Forum Producentów i Dystrybutorów Filmowych   odbyła się tylko jedna sesja, poświęcona nowym produkcjom polskim oraz możliwościom ich rozpowszechniania. Podczas sesji odbyły się dwie dyskusje panelowe z udziałem producentów, dystrybutorów, twórców i krytyków filmowych.
W ramach dyskusji podjęto decyzje o wsparciu koprodukcyjnym (m.in. filmu „Zaćma” w reż. Ryszarda Bugajskiego oraz „Three Stories About Freedom” w rez. Chrisa Swidera).
W Forum wzięli udział wybitni krytycy filmowi z Chicago, wśród nich byli m.in. Ben Sachs, Hank Sartin, Ray Pride, Patrick McGavin, John Phillips Jr., Alissa Simon.

Organizatorzy:
– The Society for Arts – Towarzystwo Sztuki w Chicago
– Fundacja Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE