2012 – Polskie tournee „PaSO” – chicagowskiej Orkiestry Symfonicznej im. Ignacego Jana Paderewskiego

Orkiestra Symfoniczna im. Ignacego Jana Paderewskiego działa od 1997 roku. Założyli ją muzycy: Barbara Bilszta oraz Wojciech Niewrzoł (Victor) na wzór orkiestr amerykańskich. PaSO jest zawodową orkiestrą symfoniczną działającą wg amerykańskiego modelu organizacyjnego i zatrudniającą najlepszych muzyków działających w Chicago i należących do Federacji Muzyków Amerykańskich (AFM), wśród nich są także muzycy polscy. Orkiestra jest zarejestrowana jako Organizacja Not-for-profit, jest zwolniona od podatków i sponsorowana przez instytucje, firmy i osoby prywatne, posiada “tax-exemption status”, tzn. donacje przekazywane na działalność orkiestry można odliczać od podatków.

Od początku jej istnienia, to jest od 1997 roku dyrektorem generalnym jest Barbara Bilszta, a kierownictwo muzyczne sprawuje dyrygent Wojciech Niewrzoł. Od 1998 roku do dzisiaj działalność PaSO wspiera Board of Directors (Rada Dyrektorów) pod przewodnictwem Prezydenta Ariego Zweiga, w skład tego gremium wchodzą główni sponsorzy organizacji.

Działalność PaSO stanowi bezprecedensowy rozdział w życiu kulturalnym nie tylko Polonii amerykańskiej, ale i Wietrznego Miasta. Oto najważniejsze fakty:

Założycielom i fundatorom przyświecało kilka ważnych celów:

– Kreowanie pozytywnego wizerunku Polski poprzez promowanie muzyki (kultury) polskiej w USA,
– Wzbogacenie życia kulturalnego Polonii amerykańskiej o kulturę wysoka i o wydarzenia wysokiej rangi artystycznej,
– Utrwalanie związków Polonii z Polska poprzez krzewienie polskiej kultury, historii i języka
– Działalność edukacyjna skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych
– Integracja społeczności polonijnej
– Podniesienie statusu społecznego Polonii poprzez promocje i rozwój kultury
w naszym środowisku

Misje i formy działania PaSO określa statut. Początkowe założenia ulegały przeobrażeniom, rozbudowie – i są stale uaktualniane, odpowiednio do rosnących potrzeb i oczekiwań odbiorców oraz możliwości organizacji. Sezon koncertowy trwa od września do maja i obejmuje średnio 7 produkcji o zróżnicowanym charakterze: od muzyki klasycznej (koncerty symfoniczne, operowe, koncerty kameralne, recitale) do pop-show (koncerty rozrywkowe, widowiska, operetki, musicale, teatr piosenki), a także festyny, festiwale, warsztaty artystyczne.

Do dzisiaj PaSO zaprezentowała publiczności Chicago ponad 180 koncertów. Łączna liczba słuchaczy przekroczyła w ostatnim sezonie 160 tys. osób. PaSO jest członkiem najważniejszych organizacji zrzeszajacych instytucje kulturalne Ameryki:

American Symphony Orchestra’s League Illinois Council of Orchestras Illinois Arts Alliance American for the Arts Foundation American Federation of Musicians Donors Forum National Association for Music Education Akademia Muzyki PaSO

Akademia Muzyki PaSO
Istniejąca od 10 lat pod patronatem i zarządem PaSO, Akademia Muzyki (szkoła muzyczna oparta na polskim modelu edukacyjnym) kształci ok. 120 uczniów w wieku od 5 do 20 lat. W ciągu roku szkolnego odbywa się w ramach zajęć ponad 6500 lekcji indywidualnych w klasach skrzypiec, fortepianu, śpiewu i gitary oraz ok. 3500 lekcji grupowych umuzykalnienia, teorii muzyki oraz zespołów kameralnych. Szkoła jest także miejscem, gdzie dzieci urodzone i wychowywane w Chicago pogłębiają znajomość języka i kultury polskiej (język polski jest językiem wykładowym, a utwory polskich kompozytorów i historia muzyki polskiej stanowią ważną cześć programu dydaktycznego). Dzieci i młodzież Akademii biorą udział w wielu koncertach i uroczystościach, wykonując – oprócz muzyki polskiej, także utwory klasyki światowej i amerykańskiej.

 

Referencje

Kongres Polonii Amerykańskiej str. 1

 

Kongres Polonii Amerykańskiej str. 2