2010 – Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce. Chicago

Głównym organizatorem festiwalu w USA jest Towarzystwo Sztuki (The Society for Arts), organizacja o charakterze niedochodowym, której celem jest popularyzacja sztuki europejskiej w Stanach Zjednoczonych. Wsparcie osób prywatnych, korporacji oraz instytucji rządowych umożliwia atrakcyjne programy Towarzystwa. Głównym organizatorem Festiwalu w Polsce jest Fundacja Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE.