2008 Współorganizacja Festiwalu Filmu Polskiego w Ameryce

Opis projektu

Plakat wystawy - Renesans w Polsce - renesans lubelski

Renesans w Polsce – renesans lubelski

Wystawa „Renesans w Polsce – renesans lubelski” wraz z towarzyszącym jej folderem opatrzonym tekstem Prof. Tadeusza Chrzanowskiego, ukazuje wielokulturowość naszego miasta i całego regionu.

Renesans lubelski, jest jedynym zjawiskiem artystycznym w naszym mieście i województwie, tak niezwykłym i niepowtarzalnym z racji swojej oryginalności oraz piękna formy, że uznaliśmy je za świetną wizytówkę Lublina i Lubelszczyzny, która może w znakomity sposób promować  nasze miasto i region w kraju i za granicą.
Nie bez znaczenia jest również fakt, że Renesans lubelski pokazuje otwartość –  i wynikającą z niej wielokulturowość i naszego miasta i całej Ziemi Lubelskiej. Otwartość naszej małej ojczyzny na wszystko to, co było najcenniejsze w myśli, kulturze i sztuce Europy.
  Attache Kulturalny Ambasady włoskiej w Królestwie Danii, Sergio Scapin – mieszkaniec Padwy,  podczas otwarcia wystawy w Kopenhadze nie chciał uwierzyć, że istnieją tak piękne obiekty renesansowe w Polsce, położonej daleko na północ od Włoch.

W końcu XVI i na początku XVII wieku, wyrosły na Lubelszczyżnie  renesansowe budowle.  Były one niezwykłe i piękne na europejską i światową skalę, a pojawiły się nie tylko w Lublinie, Kazimierzu nad Wisłą, czy Zamościu – jedynym w swoim rodzaju mieście wybudowanym od początku przez wielkiego kanclerza i hetmana koronnego, Jana Zamoyskiego, według projektu jednego z najznakomitszych architektów włoskich, Bernardo Morando. Te perły renesansowej architektury powstawały często w bardzo małych miejscowościach,  jak Uchanie, czy Gołąb.   Wszędzie tam, gdzie powołały je do istnienia wyobraźnia – i poczucie piękna ówczesnych mecenasów.

Wystawa powstała w 2001 r., we współpracy z Ambasadą Polską w Królestwie Danii – gdzie w tym samym roku odbyła się premiera w kopenhaskiej Gentofte Kommune Bibliotek.
Na ekspozycję składa się z 30 plansz o wymiarach 100 x 70 cm, na których przedstawione są fotografie obiektów ukazujących lubelskie przykłady bogactwa polskiej kultury narodowej doby Odrodzenia. Na każdej planszy są przedstawione fotografie budowli i wnętrz, oraz krótki opis w języku polskim i angielskim.
Oprócz zespołów architektonicznych Lublina Zamościa i Kazimierza , można tam zobaczyć m. in. Kościół w Chodlu, z charakterystyczną dzwonnicą z czerwonej cegły, malowniczy XIV wieczny zamek rodziny Krupskich a następnie Zborowskich i Gnoińskich z Krupego koło Krasnegostawu, a także piękny manierystyczno – barokowy Kościół i Domek Loretański z Gołębia koło Dęblina, którego fasadę zdobią ceramiczne posągi, inspirowane rzeźbami Michała Anioła.
Dotychczas wystawa była prezentowana głównie za granicą, najczęściej w Skandynawii, w 2002 w Niemczech. W  2004 roku w Ambasadzie Polskiej w Paryżu z okazji uroczystości związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej i inauguracją Polskiego Sezonu Kulturalnego we Francji, a  w 2005 roku w Instytucie Polskim w Wilnie.
Ambasador Polski w Królestwie Danii, po wernisażu wystawy w Kopenhadze w maju 2001 roku napisał:  „…Wystawa Renesans Lubelski ukazuje zagranicznemu odbiorcy bogactwo polskiej kultury narodowej i jej otwartość na to, co najpiękniejsze w kulturze Europy. Zaświadcza także, że kultura Polska czerpiąc z najlepszych wzorów europejskich nigdy nie zatraciła swojej tożsamości. Przekształcając te wzory, łączyła inspiracje zewnętrzne z narodową tradycją i w wyniku tego procesu kreowała nowe zjawiska artystyczne wzbogacające swoją oryginalnością dorobek kulturowy całego kontynentu. Znakomitym tego przykładem jest lubelska wystawa.”

Otwarcia

Otwarcie wystawy w Kopenchadze - Je?y Lu?y?ski i ambasador Prof. Jan Górecki (po prawej)

Otwarcie wystawy w Kopenhadze – Jerzy Lużyński i ambasador Prof. Jan Górecki (po prawej)

Uroczyste otwarcie wystawy w Wilnie

Uroczyste otwarcie wystawy w Wilnie

Plansze wystawy

Plakat
Plakat sponsorów
Tablica tytułowa
wersja polskojęzyczna
Tablica tytułowa
wersja angielskojęzyczna
Lublin
Miasto 
Lublin
Kamienica Konopniców 
Lublin
Stare Miasto
Lublin
Zamek Królewski
Lublin
Kościół o.o. Dominikanów
Lublin
Kościół Nawrócenia
św. Pawła
Krupe
Zamek 
Janowiec
Zamek
Janowiec
Kościół p.w.
św. Małgorzaty
Kazimierz Dolny
Kościół Farny
Kazimierz Dolny
Kamienica Celejowska 
Kazimierz Dolny
Kamienice Przybyłów
 Kazimierz Dolny
Miasto
Turobin
Kościół p.w.
św. Dominika 
Gołąb
Kościół p.w.
śś. Floriana i Katarzyny
Gołąb
Domek Loretański 
Zamość
Miasto Forteca
Zamość
Rynek Wielki
Zamość
świątynie różnych wyznań
Zamość
katedra
Zamość
kamienice
Zamość
kamienice
Zamość
Kamienica Pod Aniołem
Kodeń
Kodeń
Radzyń Podlaski
Uchanie
Uchanie
Chodel 
Końskowola

Referencje

Konfrontacje teatralne
Ambasada
Rzeczpospolitej Polskiej
w Królestwie Danii
Ambasada
Rzeczpospolitej Polskiej
w Królestwie Danii
Ambasada
Rzeczpospolitej Polskiej
w Królestwie Danii
Ambasador
Rzeczpospolitej Polskiej
w Królestwie Danii
 
Konfrontacje teatralne
Urząd Marszałkowski
Marszałek Województwa
Lubelskiego