2004 – Warsztaty edukacyjne dla młodzieży z Niemiec i Polski „Bliżej Polski” „My w Północnej Nadrenii-Westfalii i w Europie”

Opis projektu

My w Północnej Nadrenii – Westfalii i w Europie

Współpraca przy organizacji pilotażowego projektu „My w Północnej Nadrenii-Westfalii i w Europie”, realizowanego przez Land Północnej Nadrenii-Westfalii, MSZ i Instytut Polski w Dusseldorfie, pod patronatem Premiera Północnej Nadrenii-Westfalii Peera Steinbruecka i Ambasadora RP w Niemczech, dr Andrzeja Bryta.
Ze strony polskiej Zadaniem projektu jest wszechstronna prezentacja Polski i jej kultury jako przyszłego sąsiada Niemiec w Unii Europejskiej.
Warsztaty są także realizowane w celu stworzenia wspólnej przestrzeni spotkania, dla młodzieży z Niemiec i Polski – przy okazji wspólnych działań artystycznych, mających na celu zarówno wzajemne poznanie młodych ludzi z obu krajów, jak i wzajemne przybliżenie ich kultur, tak ważne wobec konieczności budowania korzystnego wizerunku Polski przed jej wejściem do struktur Unii Europejskiej.
Artystyczne warsztaty fotograficzne zorganizowane przez Fundację dla młodzieży z Niemiec i Polski na terenie województwa lubelskiego, zostały zakończone poplenerową wystawą i wspólnym spotkaniem wszystkich wspólorganizatorów w Filharmonii Lubelskiej.

Referencje

Polnisches Institut Dusseldorf