2003 – Unia Europejska – nowe możliwości edukacji i pracy dla młodzieży

Opis projektu

W okresie poprzedzającym wejście Polski do Unii Europejskiej, jednym z największych wyzwań przed którymi stoi obecnie Polska, jest praca na rzecz przybliżenia wiedzy o możliwościach wykorzystania unijnych funduszy i wiedzy o unii Europejskiej.
Jesteśmy głęboko przekonani, że te działania w sposób szczególny należy skierować do młodzieży akademickiej, która w najbliższej przyszłości w naturalny sposób będzie uczestniczyła we wszystkich procesach europejskich przemian.
Instrumentem, poprzez który pragniemy realizować te działania w środowiskach akademickich, jest ogólnopolski program edukacyjny „Unia Europejska – nowe możliwości edukacji i pracy dla młodzieży” realizowany pod patronatem Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.
Celem programu jest szeroka informacja o Unii Europejskiej i wskazanie konkretnych korzyści, na które już teraz mogą liczyć polskie uniwersytety, szkoły wyższe oraz pracownicy naukowi i studenci – w oparciu o możliwości korzystania z unijnych funduszy.

Przykładowe plansze