2002 – Unia Europejska w gminie i w powiecie

Opis projektu

Celem projektu jest popularyzacja możliwości korzystania  z programów pomocowych, oferowanych krajom oczekującym na członkostwo w strukturach zjednoczonej Europy. Program  przedstawia  możliwości i sposoby pozyskiwania  unijnych funduszy na określone cele. Ma charakter edukacyjny, jest  adresowany do jednostek samorządu terytorialnego, firm, różnych grup zawodowych oraz prywatnych osób.
Poza edukacją w zakresie pozyskiwania unijnych środków, jego zadaniem jest przybliżenie polskiemu odbiorcy: historii powstania, zasad działania, oraz celów dla których powstała Unia Europejska. Ma także zachęcić do wzięcia udziału w unijnym referendum, które w znacznym stopniu zadecyduje o przyszłości Polski. 

Przykładowe plansze