2001 – Renesans w Polsce – renesans lubelski

Opis projektu

Wystawa „Renesans w Polsce – renesans lubelski” wraz z towarzyszącym jej folderem opatrzonym tekstem Prof. Tadeusza Chrzanowskiego, ukazuje wielokulturowość naszego miasta i całego regionu.

Renesans lubelski, jest jedynym zjawiskiem artystycznym w naszym mieście i województwie, tak niezwykłym i niepowtarzalnym z racji swojej oryginalności oraz piękna formy, że uznaliśmy je za świetną wizytówkę Lublina i Lubelszczyzny, która może w znakomity sposób promować  nasze miasto i region w kraju i za granicą.
Nie bez znaczenia jest również fakt, że Renesans lubelski pokazuje otwartość –  i wynikającą z niej wielokulturowość i naszego miasta i całej Ziemi Lubelskiej. Otwartość naszej małej ojczyzny na wszystko to, co było najcenniejsze w myśli, kulturze i sztuce Europy.
  Attache Kulturalny Ambasady włoskiej w Królestwie Danii, Sergio Scapin – mieszkaniec Padwy,  podczas otwarcia wystawy w Kopenhadze nie chciał uwierzyć, że istnieją tak piękne obiekty renesansowe w Polsce, położonej daleko na północ od Włoch.

W końcu XVI i na początku XVII wieku, wyrosły na Lubelszczyżnie  renesansowe budowle.  Były one niezwykłe i piękne na europejską i światową skalę, a pojawiły się nie tylko w Lublinie, Kazimierzu nad Wisłą, czy Zamościu – jedynym w swoim rodzaju mieście wybudowanym od początku przez wielkiego kanclerza i hetmana koronnego, Jana Zamoyskiego, według projektu jednego z najznakomitszych architektów włoskich, Bernardo Morando. Te perły renesansowej architektury powstawały często w bardzo małych miejscowościach,  jak Uchanie, czy Gołąb.   Wszędzie tam, gdzie powołały je do istnienia wyobraźnia – i poczucie piękna ówczesnych mecenasów.

Wystawa powstała w 2001 r., we współpracy z Ambasadą Polską w Królestwie Danii – gdzie w tym samym roku odbyła się premiera w kopenhaskiej Gentofte Kommune Bibliotek.
Na ekspozycję składa się z 30 plansz o wymiarach 100 x 70 cm, na których przedstawione są fotografie obiektów ukazujących lubelskie przykłady bogactwa polskiej kultury narodowej doby Odrodzenia. Na każdej planszy są przedstawione fotografie budowli i wnętrz, oraz krótki opis w języku polskim i angielskim.
Oprócz zespołów architektonicznych Lublina Zamościa i Kazimierza , można tam zobaczyć m. in. Kościół w Chodlu, z charakterystyczną dzwonnicą z czerwonej cegły, malowniczy XIV wieczny zamek rodziny Krupskich a następnie Zborowskich i Gnoińskich z Krupego koło Krasnegostawu, a także piękny manierystyczno – barokowy Kościół i Domek Loretański z Gołębia koło Dęblina, którego fasadę zdobią ceramiczne posągi, inspirowane rzeźbami Michała Anioła.
Dotychczas wystawa była prezentowana głównie za granicą, najczęściej w Skandynawii, w 2002 w Niemczech. W  2004 roku w Ambasadzie Polskiej w Paryżu z okazji uroczystości związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej i inauguracją Polskiego Sezonu Kulturalnego we Francji, a  w 2005 roku w Instytucie Polskim w Wilnie.
Ambasador Polski w Królestwie Danii, po wernisażu wystawy w Kopenhadze w maju 2001 roku napisał:  „…Wystawa Renesans Lubelski ukazuje zagranicznemu odbiorcy bogactwo polskiej kultury narodowej i jej otwartość na to, co najpiękniejsze w kulturze Europy. Zaświadcza także, że kultura Polska czerpiąc z najlepszych wzorów europejskich nigdy nie zatraciła swojej tożsamości. Przekształcając te wzory, łączyła inspiracje zewnętrzne z narodową tradycją i w wyniku tego procesu kreowała nowe zjawiska artystyczne wzbogacające swoją oryginalnością dorobek kulturowy całego kontynentu. Znakomitym tego przykładem jest lubelska wystawa.”

Otwarcia

Otwarcie wystawy w Kopenhadze – Jerzy Lużyński i ambasador Prof. Jan Górecki (po prawej)

Uroczyste otwarcie wystawy w Wilnie

Plansze wystawy

Wystawa w wysokiej jakości

Referencje