2001 – Architektura dawnej i obecnej Polski

Opis projektu

Wystawa zorganizowana na zlecenia Ambasady Polskiej w Madrycie, z okazji obchodów Roku Polskiego w Hiszpanii. Prezentuje najciekawsze obiekty architektury polskiej na przestrzeni jej dziejów. Akcentuje wielokulturowe wątki występujące w polskiej kulturze narodowej, która od zarania swoich dziejów kształtowała się zawsze pod wpływem dwóch wielkich tradycji: świata łacińskiego i bizantyjskiego. W położeniu na styku Wschodu i Zachodu wielu historyków upatruje źródło kształtowania się najlepszych polskich tradycji: tolerancji religijnej,  przysłowiowej polskiej gościnności, otwartości i poszanowania dla niesionych przez przybyszów z różnych narodów, religii i kultur obyczajów i wartości, ale też sposobów życia, form sztuki a w tym wszystkim też architektury. Przedstawione na wystawie obiekty zaświadczają zarówno o wspólnocie korzeni kultury europejskiej, jak i bezsprzecznej przynależności Polski do tego obszaru kulturowego, z którego polscy artyści nie tylko czerpali wzory, ale też wzbogacali go o nowe niepowtarzalne formy i idee. Premiera wystawy miała miejsce w 2001 roku. w Alcalla de Henares,  podczas inauguracji Roku Polskiego w Hiszpanii z udziałem premierów Hiszpanii i Polski.

Referencje

Ambasada Rzeczypospolitej
Polskiej

Kancelaria Prezydenta
Miasta Lublin