StartO FundacjiWszystkie projektyReferencjeKontakt
Nagłówek
 
 
2016 - Ekspozycje wystawy Wkład Polski w budowanie tożsamości kulturowej Europy
966.png

2016 – 29.10 – 20.11. Ekspozycje wystawy „Wkład Polski w budowanie tożsamości kulturowej Europy, w kontekście 1050 rocznicy Chrztu Polski”, w Antwerpii i Brukseli

Jesienią 2016 r. odbyły się ekspozycje wystawy multimedialnej „Wkład Polski w budowanie tożsamości kulturowej Europy, w kontekście 1050 rocznicy Chrztu Polski” w Antwerpii i Brukseli.

Zadaniem wystawy jest uczczenie 1050 Rocznicy Chrztu Polski, poprzez przekazanie historycznej wiedzy o tym fakcie oraz wykazanie stałego oddziaływania Chrztu na historię i współczesność naszego kraju. Wystawa, to plansze o  różnych rozmiarach, elementy scenograficzne i multimedia umieszczające tematykę projektu w szerokim kontekście problematyki związanej z wpływem Polski na kształtowanie kultury europejskiej i aktywności Polski w tworzeniu i obronie wartości stanowiących podstawy tożsamości kulturowej Europy.

Podczas wernisaży zarówno w Antwerpii jak i w Brukseli, wykłady na temat wpływu Chrztu Polski na dawne i współczesne losy polskiego narodu, wygłosił ks. prałat Ryszard Sztylka – historyk sztuki, który na co dzień jest Rektorem Polskiej Misji Katolickiej. Oba wykłady spotkały się z ogromnym zainteresowaniem i powszechnie wyrażanym uznaniem publiczności.

W dniu 29.10. odbył się wernisaż wystawy w Antwerpii w kościele św. Teresy. W uroczystym wernisażu uczestniczyło ok 200 osób w tym przedstawiciele Ambasady RP w Brukseli oraz Belgijskiej Rady Polonii. W Antwerpii wystawa była eksponowana do 6.11. W tym czasie wystawę obejrzało ok. 2800 osób różnych narodowości.

W dniu 11.11.br. odbył się wernisaż wystawy w Brukseli, w kościele Notre Dame de la Chapelle , który pełni również funkcję muzeum. Tam wystawa uświetniła obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas wernisażu odbyła się uroczysta msza „za Ojczyznę”.

Zainteresowanie wystawą było duże. Ekspozycja w Brukseli trwała do 20.11.2016 r. Wystawę obejrzało tam ok. 6500 osób. To, że kościół Notre Dame, poza funkcjami sakralnymi pełni rolę miejskiego muzeum, umożliwiło znakomitą oglądalność wystawy oraz dotarcie z jej przesłaniem do masowej wielonarodowej publiczności.

W opiniach: Ambasady RP w Brukseli, Polskiej Misji Katolickiej w Brukseli, organizacji polonijnych, oraz naszych belgijskich partnerów a także wpisujących się do księgi wystawy widzów, wystawa była ciekawym i mocnym akcentem promującym Polskę.

Z zainteresowaniem oglądano bogatą część multimedialną wystawy, jak też z zaciekawieniem czytano 4 języczne opisy plansz. W opinii bezpośrednich widzów była to jedna z ciekawszych wystaw o Polsce prezentowana w ostatnich latach w Belgii. Zwracano uwagę na wielość i celny dobór zastosowanych środków przekazu informacji, wielowątkowość prezentowanych tematów, atrakcyjność elementów scenograficznych oraz walory edukacyjne multimediów.
W opinii wielu osób pokazaliśmy Polskę jako gościnny, otwarty kraj kochający wolność, o głęboko zakorzenionych tradycjach tolerancji i poszanowania praw człowieka. Kraj, który wniósł swój znaczący wkład w budowanie humanistycznych wartości europejskich oraz tożsamości kulturowej Europy.
Nasza wystawa ukazała sukces pokojowej transformacji ustrojowej Polski - oraz jej znaczącą rolę w doprowadzeniu do zmian społeczno-ustrojowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Poprzez prezentację wielu bezspornych faktów z historii Polski przyczyniliśmy się do obalenia wielu niekorzystnych stereotypów, rozpowszechnianych przez przedstawicieli różnych środowisk niechętnych Polsce za granicą.
Wystawa była promocją polskiego wkładu w rozwój cywilizacyjny i kulturowy Europy w aspekcie 1050 rocznicy chrztu Polski oraz stała się promocją wartości cywilizacji łacińskiej w Europie. Była również promocją współczesnej Polski. Świadczą o tym opinie przesłane nam już po jej zakończeniu, oraz zaproszenia i zapytania o możliwość kolejnych ekspozycji wystawy.
zaproszenie na ekspozycje „Wkład Polski w budowanie tożsamości kulturowej Europy, w kontekście 1050 rocznicy Chrztu Polski” w Antwerpii i Brukseli

1050-lat-polski-w-europie.png1050-lat-polski-w-europie-2.png


1050-lat-polski-w-europie-zaproszenie.png


Antwerpia

antwerpia-1.png

antwerpia-2.png

antwerpia-3.png

Bruksela

bruksela-1.png

bruksela-2.png
bruksela-3.png
bruksela-4.png
bruksela-5.png
bruksela-6.png