2005 – Replika solidarnościowej drukarni

Opis projektu

Wystawa przedstawia replikę podziemnej solidarnościowej drukarni, z zachowanym w 90% jej wyposażeniem z tamtych czasów.
Misją wystawy jest upowszechnienie informacji o wielkiej roli jaką w obaleniu komunizmu odegrały podziemne wydawnictwa zwane powszechnie „bibułą”.

Szkic scenograficzny